pagina 5 herfst 1993

Conserveren van boeken Twickelbibliotheek is een monnikenwerk Twee vrouwen en zesduizend boeken De tand des tijds laat genadeloos overal haar sporen achter ook op de boeken van Twickel. De leren ban den drogen uit, het papier verpulvert of scheurt en schimmel en stof helpen de tijd een handje bij haar vemietigende werk. Om de krach- ten van de natuur te weerstaan, zijn twee vrijwilligsters iede- re vrijdag tussen de blijvende informatiedragers van onze tijd te vinden. ’ Wij zorgen ervoor dat de geschiedenis goed opge- borgen staat voor de toekomst, het is een waar monniken ­ werk maar we doen het met plezier ’ had Barbara Leyssius mij al gezegd. Saskia Relker Het is vrijdag morgen. Barbara Leyssius en Friede Relker staan al op me te wachten in de kelder van het kas- teel. Aan hun hele manier van doen kan ik merken dat ze hier vaak komen en dat is ook niet zo verwonderlijk want het is alweer een paar jaar geleden dat ze hier begonnen. Barbara Leyssius interesseerde zich al geruime tij d voor de geschiedenis van Twickel. Vanaf 1977 hielp zij mee met tentoonstellingen. Toen zij dan ook in 1989 gevraagd werd Aafke Brunt, de archivaris, te helpen bij het catalogiseren en onderhouden van het papieren bezit van Twickel hoef- de zij niet lang na te denken. ‘Enthousiast dook ik in een kast met boeken’ zegt Barbara glimlachend, ’ maar al gauw werd me duidelijk dat het niet alleen om catalogiseren ging. Sommige boeken waren er zo slecht aan toe, dat ze dringend gerestaureerd moesten worden en alles moest een goede schoonmaak- beurt krijgen. Barbara besloot dan ook om er nog iemand bij te zoeken en zo arriveerde Friede Relker in 1990 op het kasteel. Vanaf haar kindertijd had zij altijd al een voorliefde voor boeken en zij was graag bereid te helpen. Conserveren Om een boekenverzameling als op Twickel verant- woord en goed te kunnen onderhouden en tij dig aantastin- gen door verzuring, schimmel of beestjes te signaleren,is nogal wat kennis nodig. Barbara Leyssius volgde daarom een cursus boekrestaurator bij de grafische school in Utrecht en daama een boekbindcursus. Daamaast wonen de dames regelmatig themadagen bij over het conserveren van papier en boeken. Het lidmaatschap op verscheidene vakbladen is noodzakelijk om op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van conserveren Barbara Leyssius (links) en Friede Relker (rechts) aan het werk in de zuurkast, die speciaal is aangeschaft voor het schoonmaken van de boeken. Foto: John Mulder.