pagina 5 herfst 1991 tijdschrift

Hoop doet leven We vragen deze uitzonderlijke man of hij bij het ver- strijken van zijn leven niet wat ontmoedigd is ge- raakt. Tenslotte is het hongerprobleem, net zo min als het milieuprobleem, ondanks zijn reizen en predi- kingen, er niet minder op geworden. ”Ik ben niet teleurgesteld, bepaald niet”, zegt Van Heeckeren, ”wat mij vooral niet ontmoedigt, is de enorme reactie van de jeugd. Ik maak de jongeren mee op yogacursussen, ik maak ze mee in de enorm groeiende alternatieve voedselwereld, tienduizenden jongeren die het allemaal niet meer pikken. Dat is mijn hoop voor de toekomst”. En hoop doet ook op de oude dag leven. Ontmoeting met bosbaas Om samen nog eens wat oude herinneringen aan de eerder genoemde Veldhoek-episode op te halen brengt de Twickelredactie tezamen met Van Heecke ­ ren een bezoekje aan de heer te Veldhuis, bosbaas op Twickel. De ontmoeting tussen de baron en zijn vroegere Veldhoekmedewerker is voor beide een prettig weerzien. Te Veldhuis herinnert zich nog goed de tijd (1945-1953) dat hij in de bossen van Van Heeckeren werkte. Hij vertelt dat hij onlangs het voormalig landgoed weer eens bezocht heeft en daar nog bomen tegenkwam, die hij zelf geplant heeft. ’’Van Heeckeren’s bosploeg bestond in die jaren uit circa 12 bosarbeiders, voornamelijk boerenzoons. Behalve op het landgoed zelf, nam men in de na- oorlogse dagen ook wel werk voor derden aan zoals planten, kappen of zelfs roggemaaien”, zo weet Te Veldhuis ons te vertellen. Scandinavie Samen memoreren ze ook Van Heeckeren’s avon- tuurlijke reizen naar Zweden en Finland eind veerti- ger jaren. ”Mijn belangstelling ging niet zo zeer naar bosbeheer, maar veeleer naar de bosarbeid uit. Ik zag dat in Nederland daar eigenlijk niemand echt in gespecialiseerd was. Er bestonden toen nog geen praktische opleidingen om te len i hoe je beter kon werken, je lichaam daarbij sparend”, zo blikt Van Heeckeren terug. ”Ik heb me toen in de fysiologie van de bosarbeid verdiept – tegenwoordig zou je misschien ergonomie zeggen – en diverse lezingen hierover gehouden. Zelfs in het verre Finland werd ik eens gevraagd een lezing over ’occupational health’ te verzorgen”, zegt de ba ­ ron trots. ”Het was de tijd dat bosarbeid nog hoofdzakelijk uit handarbeid bestond. Ik besloot mijn licht elders op te steken. In Scandinavie bezocht ik de beste hout- hakkers en terwijl ik met ze werkte, bestudeerde ik de arbeidsfysiologie aldaar. Ook heb ik de Zweedse houthakkers mijn uit de Veldhoek meegebrachte ge- reedschappen ter beoordeling voorgelegd. Ik leerde daar nieuwe slijptechnieken (controle met de loupe) en tevens nieuwe gereedschappen kennen (zoals de eenmansbeugelzaag). Thuis in Nederland heb ik toen de resultaten in praktijk gebracht. Bij Staatsbosbe- heer is de arbeidsproduktiviteit toen enorm toegeno- men. Toen heb ik een conferentie over de bosbouw georganiseerd. Men was erg enthousiast over mijn bevindingen en maakte vervolgens dankbaar gebruik van mijn kennis, maar van dat alles zie je natuurlijk geen cent terug. Maar dat heeft mij dus allemaal erg veel geld gekost”, constateert Van Heeckeren. Sport op het werk ’’Toen in de zestiger jaren met de komst van de eerste motorzagen de betekenis van handarbeid afnam, rea- liseerde ik dat wat ik de houthakker wilde geven, iets wat iedereen in feite wel nodig heeft en ik besloot de zaak wat ruimer op te zetten. Ik zou naar het grote publiek moeten met mijn yogaoefeningen. Maar fei- telijk is alles ooit begonnen met gymnastiekoefenin- gen, toegesplitst op het houthakken”, aldus Van Heeckeren. Dit kan Te Veldhuis zich maar al te goed herinneren. ”Om zeven uur’s ochtends was het aan- vang dienst voor onze bosploeg. We moesten dan eerst hardlopen en baron Van Heeckeren ging zelf hijgend voorop. Aansluitend waren er dan enkele oe- feningen”. In feite was Van Heeckeren hiermee zijn tijd ver vooruit, want bedrijfssport is nu modern. Ter illustratie doet de nog krasse baron ter plekke en ­ kele oefeningen voor. Nog altijd staat Van Heeckeren een radicaal andere levenswijze voor: ”Als we anders zouden eten, bij- voorbeeld vegetarisch en’s ochtends wat oefeningen zouden doen op grote schaal, dan zou er zo ontzag-