pagina 5 4 1998 tijdschrift

De controleklok van de nachtwaker. Door het insteken van sleutels, die op verschillende plaatsen in het kasteel hangen, kunnen afdrukken worden gemaakt op een papierstrook. Deze diende als bewijs dat de nachtwaker zijn ronde op de juiste wijze had volbracht. Foto: J. Mulder. -1970) huisarchitect van Twickel Pothoven Foto: fam. Pothoven advies, dat tegen het eigen belang van de architect inging, dat hij Pothoven bij vele vrienden en kennissen gei ceerd heeft. De Duitse keizer Wilhelm II, die na zijn vlucht naar Nederland in Amerongen logeerde, had voor de werk- zaamheden aan huis Doom een bekende Amsterdamse architect ingeschakeld. Graaf Bentinck vertrouwde de plannen echter niet en Pothoven werd met de tekeningen in een kamer opgesloten om een rapport te schrijven. drie weken later werd hij bij de keizer ontboden. Hij heeft ver- volgens drie jaar in daggeld ( op uur basis zouden we nu zeggen) voor keizer Wilhelm gewerkt. Vele renovaties, verbouwingen en ook het nieuwe poortgebouw zijn door de Amersfoortse architect gerealiseerd. Ook bij baron Van Heeckeren van Wassenaer werd Pothoven door graaf Bentinck gei Over de werkzaamheden voor baron Van Heeckeren zijn verschillende anekdotes in omloop. Toen het ontwerp voor de ophaalburg werd gemaakt wilde de baron zeker weten dat het goed zou worden. Hij liet de brug eerst uit- voeren in vuren hout. Toen deze goed bleek te functione- ren mocht hij definitief in eiken worden gemaakt. Voor de personeelswoningen aan de Watertorenstraat werden eerst een ontwerp en een maquette gemaakt. Ver- volgens werden de maten van het dubbele woonhuis met lange latten op de plaats van bestemming uitgezet. Pas daama mocht met de bouw worden begonnen. Toen de woningen klaar waren, vond de baron ze echter te groot en kreeg Pothoven opdracht om aan de overkant van de straat nog een dubbele woning te bouwen, maar dan een maatje kleiner. Vandaar dat er nu aan weerskanten van de straat twee bijna identieke dubbele woonhuizen staan. Bij de renovatie van de dakdekking van het huis op het Hof te Dieren moest ervoor zorg gedragen worden, dat de schilderijen niet beschadigd zouden worden. Op het archi- tectenbureau werkte een zekere Van der Horst, zoon van een politie brigadier, als tekenaar. Deze kwam als zodanig niet goed uit de verf. Hij werd aangesteld als opzichter en heeft de renovatie perfect en met ijzeren hand geleid. Later heeft deze Van der Horst de politieschool doorlopen en is geeindigd als commissaris van politie. Pothoven werd door de baron ontvangen op Twickel, het Kurhaus, of bijvoorbeeld op het Hof te Dieren. Af en toe werd hij vergezeld door een van zijn zonen. Die ging dan soms roeien op de vijver in Dieren. Op Twickel wer ­ den ze natuurlijk netjes bediend door de butler. Bij zo’n bezoek demonstreerde de baron de man hoe hij vliegen moest vangen, namelijk door ze met zijn vingers uit de lucht te plukken en ze vervolgens in de open haard te gooi- en. Dit werd het einde van het dienstverband van de butler, omdat deze dit spottend vertelde aan het keukenpersoneel, niet wetende dat hij gehoord werd door de toevallig passe- rende baron. Bart Pothoven