pagina 4 zomer 2007

Baggerwerkzaamheden in de gracht. ‘Klaar’ klaart de klus In april is baggerbedrijf Klaar van start gegaan met bet baggeren van de gracht rond Kasteel TwickeL Dit gebeurt met een hydraulische kraan die op een ponton staat. Een duwbootje met de toepasselijke naam ‘Klaartje’ brengt de bagger in kleine duw- bakken naar een tweede kraan, die de bagger in een van de vrachtwagens deponeert. Over de weg gaat het dan naar Drempt u/aar bet spul zijn definitieve bestemming krijgt. Deze werkwijze is gekozen omdat het om klasse 3 en 4 bagger gaat. Dat betekent dat het chemisch verontreinigd is; in dit geval omdat er lood, zink en koper in zit. Het is niet moeilijk om te raden waar dit vandaan komt: van de daken en goten van het Kasteel. Het heeft zich in de loop van vele decennia opgehoopt en vermengd met blad en slib in de grachten. Het wordt inderdaad hoog tijd om het eruit te halen. Het water heeft al jaren een slechte kwali- teit. De vroeger talrijke waterlelies zijn sinds een jaar of tien verdwenen.