pagina 4 zomer 2004

Landgoedwinkel op Twickel ‘Goede producten behoeven geen krans’ In 1998 heeft het bestuur van de Stichting Twickel prof. Van der Ploeg van de Universiteit Wageningen gevraagd een onderzoek te verrichten ‘naar de toekomst van de landbouw op Twickel’. Er waren oplossingen en handvatten nodig voor die toekomst. Een van de conclusies van het lijvige eindrapport was zorg voor een landgoedwinkel! W at de individuele pachter niet kan, wordt geconcentreerd in de landgoedwinkel. Alle producten van het landgoed worden op een plek verkocht. Daamaast was er ook behoefte aan een informatiepunt. Niet onvermeld mag blijven dat de hove- niers Hans Hondebrink en Gerrit Molenkamp eind jaren tachtig in Engeland waren geweest en met enthousiaste ideeen terugkwamen voor een theeschenkerij en een landgoedwinkel. Dit leidde al tot de inrichting van een theeschenkerij in de oranjerie. In 1999 zijn er toen in overleg met de pachters verdere plannen gemaakt wat heeft geresulteerd in de landgoed ­ winkel aan de Twickelerlaan, bij de parkeerplaats. De win- kel bestaat sinds 2001 en buiten Liesbeth Hassink en Truus Spits werkt de winkel met zes vaste vrijwilligers. Lies Hassink geeft leiding aan de theeschenkerij en werkt samen met de vrijwilligers van de kook- en knutselploeg. Truus Spits organiseert de rondleidingen in de tuin en het kasteel, en verzorgt de public relations. De landgoedwin ­ kel valt onder het beheer van Jett Schadd die verantwoor- delijk is voorde hele buitenplaats. In 1999 is zij in dienst getreden als conservator van het kasteel, welke functie een jaar later werd uitgebreid met het beheer van de andere onderdelen van de buitenplaats. Producten In eerste instantie werd gekeken naar de producten die al op het landgoed aanwezig zijn. Verder werd natuurlijk gekeken naar de eigen moestuin en daamaast kwamen de Van links naar rechts: Truus Spits, Jet Schadd. Caspar Worst, Noortje van Wijhe en Gerda van der Linden