pagina 4 zomer 2001

vervoer van melk, veevoer, mest of dieren plaatsvinden. In die tijd hoopt men de bron van de besmetting te kunnen achterhalen. Onze voile tank melk laten we de volgende ochtend in de mestkelder lopen. Zonde van dit gezonde voedingsmiddel maar gezien de grote risico’s van het zeer besmettelijke virus -in Groot Brittanie zijn inmiddels vele honderden bedrijven geruimd- zijn we het met deze maat- regel eens. Dan komt het bericht dat random landgoed Twickel een aantal bedrijven MKZ-verdacht zijn. Een inseminator had daar, na een bezoek aan het besmette bedrijf, koeien gei Enkele spannende weken volgen voordat de uitslagen bekend worden. Gelukkig is er niets aan de hand. Een aantal werkzaamheden komt stil te liggen op het bedrijf omdat er geen bezoek in de stallen mag komen. De afspraak van de klauwbekapper stellen we uit, er is geen melkproductie- en drachtigheidscontrole en er is geen verkoop van koeien of kalveren. Voor bedrijven met varkens of pluimvee weegt het vervoers- verbod van vee echter vele malen zwaarder vergeleken met ons melkveedrijf. Ook een inseminator mag niet meer komen, maar omdat we zelf insemineren stagneert dit proces niet. Kraamvisite We vermijden elk risico en ontvangen thuis geen (kraam-)bezoek meer. Voor zoon Leon, die op 18 januari werd geboren, organiseerden we aansluitend op zijn doop op 18 maart de kraamvisite. Achteraf hebben we geluk gehad dat de MKZ niet daarvoor uitbrak omdat het anders niet door had kunnen gaan. In deze periode van stilte ontvingen we vele readies van zowel het bedrijfsleven als prive en dat doet je dan goed. We gaan zelf ook amper weg; boodschappen worden aan de weg bezorgd, niet op visite – alleen naar de ouders – niet naar de kerk – alleen naar een begrafenis van een buurman – en Henk bezoekt geen wedstrijden van FC Twente. Met Leon ging ik wel naar het consultatie-bureau voor zijn entingen. Bij de ingang staan beschermhoesjes voor mijn schoenen klaar. Pinksterfeesten aangepast Ook buiten de landbouw realiseerden vele mensen zich de grote risico’s van deze ziekte. Zo annuleerde Toneelvereniging Levenslust haar uitvoeringen na de uitbraak, stelde de dartclub de oud-ijzeractie uit en werden risicovolle onderdelen uit het programma van de Pinksterfeesten in Beckum geschrapt. Bij de ingang van de kerk en de supermarkt liggen ontsmettingsmatten gedrenkt in citroenzuur. Sinds de laatste uitbraken in Friesland zijn er inmiddels alweer vele weken voorbij. Het stemt ons hoopvol dat er nu controle is over het virus. De koeien mogen weer naar buiten, we gaan zelf weer op pad en ook fietsers en wandelaars zijn weer welkom in het Altena’s bos. Dionne Hesselink-ter Boo Vereniging Vrienden van Twickel Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is vrijblijvend Onlangs heeft het Ministerie van V.R.O.M. de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening doen ver- schijnen. Hierin worden voor de komende decennia de richtlijnen aangegeven voor het gebruik van de zo schaarse ruimte in ons land: woningbouw, Industrie, infrastruc- tuur, maar ook het sparen van de ‘Groene Ruimte’. Na het lezen van de Nota heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel schriftelijk haar bezorgdheid uitgesproken over bepaalde zaken die in de Nota worden vermeld. Onze mening willen wij hierbij kort weergeven. Onze voomaamste kritiek richt zich op de vrijblijvendheid. Het zijn immers niet meer dan beleids- richtlijnen, die op een lager niveau (provincie en gemeenten) moeten worden uitgewerkt. En daar wil men immers zoveel mogelijk bouwen en uitbreiden, terwijl de ‘groene contouren’ (tot waar men in de beschermde gebieden mag uit ­ breiden) niet eens vast liggen. Dit alles geldt des te meer daar het Oosten tot 2030 volgens de Nota 20% van de trendmatige verdeling van wonen en werken over Nederland moet opvangen. Daar- naast krijgt Twente een steeds belangrijker doorvoerfunctie tussen de Randstad en Duitsland, Skandi- navie en Oost-Europa. Dit heeft weer gevolgen voor het wegennet en de spoorlijnen. Het gevaar bestaat daardoor dat Twente dichtslibt. Tevens vinden wij dat de klein- schalige landbouw in onze streek teveel wordt ingeperkt. Er wordt zelfs gesproken van een verbod op uitbreiding en stimulering van ver- plaatsing en/of beeindiging van bestaande bedrijven. Deze klein- schalige landbouw is juist in ons gebied zo karakteristiek. Gezien het belang van het gehele landgoed Twickel en ook onze mooie woonomgeving, heeft het bestuur het als een plicht gevoeld om op passende wijze op de plannen zoals in de Nota genoemd, te reageren. Secretaris Vereniging Vrienden van Twickel