pagina 4 zomer 1996

grand van de aanbevelingen van de Commissie Hermans opnieuw met de Duitsers in overleg, maar zij moest bakzeil halen. Met name de deelstaatregering van Noordrijnland- Westfalen wil spreiding van de goederenstroom om het toch al zwaarbelaste Roergebied teontzien. Actiegroepen, waaronder het in Twente actieve Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (Rona), voeren middels een proce ­ dure bij de Raad van State oppositie tegen de aanwijzing van Oldenzaal als grensplaats. Mogelijk wordt de minister door een uitspraak van de Raad van State dit najaar alsnog gedwongen tot nieu w overleg met de Duitsers. Het schrap- pen van Oldenzaal betekent niets minder dan dat de Noordtak van de baan is. Koppeling Uitgaande van Oldenzaal als grensplaats in het Verdrag van Wamemunde verscheen in mei van dit jaar de Startnotitie Noord-oostelijke verbinding. In deze notitie is vastgelegd welke procedure zal worden gevolgd om in 1999 een definitief besluit over het trace van de Noordtak te kunnen nemen. In de Startnotitie worden alle te onder- zoeken trace-alternatieven beschreven. Vrijwel zonder uitzondering raken deze trace’s het landgoed Twickel in Gelderland en Twente. Niet onbelangrijk is het feit dat de procedure voor de Noord-oostelijke verbinding parallel loopt met de trace- procedure voor de doortrekking van Rijksweg 15 (A 18) tussen Varsseveld en Enschede. Deze koppeling is het gevolg van toezeggingen die toenmalig minister Maij- Weggen vlak voor de verkiezingen deed in de Achterhoek, waar door Achterhoekse gemeentebesturen en de gemeen- te Haaksbergen al jarenlang op doortrekking van de auto- snelweg wordt aangedrongen. Twentekanaal De doorMaij-Weggen eveneens toegezegde koppeling van beide projecten met de doortrekking van het Twente ­ kanaal vanaf Hengelo/Enschede naar het Duitse Mittel- landkanaal is van het lijstje geschrapt. De bereidheid van Duitsland om aan dit project mee te werken is miniem en de kanaaldoortrekking lijkt ook in Nederland laag te sco- ren op de politieke agenda ondanks een massieve lobby van onder meerde provincie Overijssel. Trace-alternatieven Voor de Noord-oostelijke verbinding worden in de Startnotitie negen trace-alternatieven voorgesteld, waar- vanervier voor Twente belangrijk zijn. Daarbij worden op grand van de planologische wetgeving ook de bestaande spoorlijnen onderzocht. Altematieven voor een omleiding om Arnhem raken ook het Twickelbezit Hof te Dieren in de Veluwezoom. Hier dreigen verschillende landgoederen te worden door- sneden om een alternatief voor het bestaande spoor tussen Arnhem en Zutphen mogelijk te maken. Twentse trace-varianten Feitelijk willen Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen vier hoofd-altematieven in Twente en de Achterhoek onderzoeken. Op al deze hoofdtraces zijn weer lokale varianten mogelijk zoals de omleidingen bij Wierden Oldenzaal j Borne ^ ** l-ftl lochem luurlo Dieren Doesburg Zelhem Wintersvwjk tinchem Aalten Kaart 7 Trace-altematief D De variant, waarbij de bestaande spoorlijn Zutphen-Hengelo wordt uitgebouwd heeft ingrijpende gevolgen voor Twickel. Bron: Rijkswaterstaat.