Pagina 4 winter 2015

rondom

Twickel

Museum in oude rentmeesterij

De oude rentmeesterij aan de Hengelosestraat in Delden wordt

een museum. Ondernemer Geert Steinmeijer uit Hengelo brengt

in het pand een groot deel van zijn kunstcollectie onder. Zijn

verzameling bevat meer dan vijfhonderd werken, variërend van

oude meesters tot hedendaagse kunst. Op de benedenverdie-
ping worden wisselende tentoonstellingen gehouden, boven is

een vaste collectie te zien. Steinmeijer heeft het afgelopen jaar

in Twente gezocht naar een geschikt pand en kreeg “een warm

gevoel” van de oude rentmeesterij. “Het gebouw heeft, ook als

je kijkt naar de tuin, een bepaalde ingetogenheid en klasse. Het

is bovendien één van de weinige panden uit de begin 18-e eeuw

die er nog zijn. Die combinatie maakt het uniek.” Na een ver-
bouwing opent het museum in het voorjaar 2017 onder de naam

‘Richter van Delden’. De openingstijden zullen waarschijnlijk

gelijk zijn aan die van de tuinen van Twickel. “De samenwerking

met Twickel is goed”, aldus Steinmeijer.

Restauratie grafkelder afgerond

Met het herplaatsen van de bronzen toegangsdeuren zijn

de restauratiewerkzaamheden van de grafkelder op de

Algemene Begraafplaats afgerond. De restauratie betrof

vooral het exterieur van de kelder, waar de ’heren van Twickel’

Carel George en Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer en

barones Marie van Heeckeren van Wassenaer in respectievelijk

1883, 1936 en 1975 zijn bijgezet. De bitumen dakconstructie is

vervangen door een nieuwe mastiek bedekking, inclusief de

hemelwaterafvoer en de ventilatiepotten. Het voegwerk van de

natuursteengevels en buitentrap is vervangen. Ook de bronzen

toegangsdeuren die toegang geven tot het voorportaal zijn

gerestaureerd. Dit voorportaal is in 1929-1930 in opdracht van

Rodolphe toegevoegd. Aan weerszijden van de grafkelder

liggen enkele graven van personeelsleden van Twickel.

Michael van Gessel onderscheiden

Landschaparchitect Michael van Gessel heeft de ARC15

Oeuvre Award gewonnen. Deze onderscheiding wordt door

het vakblad ‘de Architect’ jaarlijks toegekend aan een persoon

die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de gebouwde

omgeving. De jury noemt het opvallend dat Van Gessel erin

slaagt om stedelijke ontwikkeling en ruimte voor de natuur

moeiteloos in elkaar over te laten lopen. Zijn werkzaamheden

voor de landgoederen Twickel en Duivenvoorde worden door

de jury “betekenisvol” genoemd. Door ziekte worden de

taken van Van Gessel op Twickel overgenomen door Berno

Strootman (zie pag. 6-7).