pagina 4 winter 2010

Twickel beet mountainbikers welkom Het is een van de meest duurzame mountainbikeroutes van Nederland; bet zeventig kilometer Iange traject over het landgoed Twickel dat vorige maand officieel is geopend. De Twickelroute is de bekroning van een proces van vele jaren, waarbij wantrouwen plaats heeft gemaakt voor vertrouwen. Al zijn er nog wel enkele aanpassingen nodig. (Almelo), DFC de Twickeltrappers en de triatlonvereniging Trios uit Borne hebben elk een strook van ongeveer vijftien kilo ­ meter ‘geadopteerd’. Als een lange spaghettisliert slingert de 70 kilometer lange mountainbikeroute zich over het landgoed. Van Azelo in het noor- den, tot Beckum in het zuidelijk deel, met daartussen vele verbindingslussen waar- door 00k kortere rondes gereden kunnen worden. De route voert langs weilanden en door bosgebieden en maakt grotendeels gebruik van bestaande (zand)paden en wegen. Uit de eerste readies van mountain- bikers blijkt de Twickelroute in de smaak te vallen. Aan de eerste grote toertocht op 31 oktober namen ongeveer 800 enthou- siaste mountainbikers deel. “De mountain- bikers zijn zeer te spreken over de techni- sche moeilijkheidsgraad. Dat hadden ze niet verwacht in zo’n vlak deel van Twente. Verder staan ze te kijken van de landschap- pelijke schoonheid”, zegt Ren£ Schabos, die het initiatief heeft genomen voor de aanleg van de route. Menig mountainbiker heeft na voltooiing van de route ‘de knol- len op’. ”De route is zo lang en zwaar dat 00k geoefende mountainbikers er een hele kluif aan hebben”, vertelt Schabos. Single tracks Op sommige plaatsen is handig gebruik gemaakt van ophogingen, zoals een weg- talud van de snelweg Ai. Over een lengte van 12 kilometer zijn nieuwe, aparte paden aangelegd; een klus waar een kraanmachi- nist zeven weken mee bezig is geweest. De zogeheten ‘single tracks’ zijn deels verhard met een leemgrindmengsel (gralux). Dit voorkomt dat de smalle en bochtige paden snel kapot gereden worden en mountain ­ bikers hun weg buiten deze paden gaan zoeken. Ook zijn er speciaal voor de mountainbikeroute vier bruggen en een vlonder gebouwd. Het benodigde hout is, net als dat van de 330 routepaaltjes, afkom- stig uit de zagerij van Twickel. De moun ­ tainbikers hebben bij de aanleg op vrijwil- lige basis de handen uit de mouwen gestoken. Zij hebben gezaagde takken en boompjes weggesleept, paden geegali- seerd en uitstekende wortels weggeknipt. Ook het toekomstige onderhoud is voor rekeningvan vijf wielerverenigingen. RTC Hengelo, RTC Borne, ATV Ruiten Drie Duurzaam Het kostte enige jaren van voorbereiding en overleg voordat de mountainbikeroute gerealiseerd kon worden. Dat had niet alleen te maken met het op tafel krijgen van de benodigde financien (de aanleg kost in to- taal 80.000 euro) maar ook met de opstel- ling van Twickel. Bosbaas Gert-Jan Roelofs legde bij de openingsbijeenkomst in ‘t Hoogspel nog eens uit dat de wijze waarop Twickel mountainbikers bejegende, verschil- lende stadia heeft doorlopen. Het begon halverwege de jaren negentig met een fase van negeren (“het zal wel een hype zijn" ) en mondde via ‘verzet’ uiteindelijk uit in acceptatie. Roelofs: “We hebben tien jaar nodig gehad om open te staan voor mountainbikers”. Wat hielp is dat de De mountainbikeroute is ook voor geoefende mountainbikers een hele kluif.