pagina 4 winter 2009

“De lijn zal niet veranderen” Maurits van den Wall Bake ontvangt zijn bezoek in de zitkamer van bet kasteel. In deze ruimte, waar foto’s en een boekenkast de herinnering aan de laatste barones van Twickel levend houden, beeft bij de afgelopen vijftien jaar als bestuurslid vele uren doorgebracht. Sinds juni zit hij aan het hoofd van de tafel, als voorzitter van de Sticbting Twickel. Evenals zijn voorgangers Edzard Krudop en Ceert Boreel, kan hij bogen op jarenlange ervaring als bestuurslid van de Stichting Twickel. "Voor de continuiteit van een organisatie als Twickel is het nuttig dat mensen er Iang zitten”, zegt Van den Wall Bake. Het is de veelzijdigheid, die het bestuurs- werk voor een landgoed als Twickel aantrekkelijk maakt, zegt Van den Wall Bake (59). Met de prachtige natuur- gebieden is er niet alleen sprake van een grote landschappelijke diversiteit, 00k bestuurlijk komen er verschillende zaken op Twickel af. Van ruimtelijke ordening, via landbouw en cultuur tot beheer en financien. “Daardoor wordt het steeds leuker. Je ontdekt steeds meer nieuwe dingen." Voor zijn aantreden in 1994 kende hij Twickel, zoals zovele andere Nederlanders, enkel als een mooi land ­ goed waar het prettig wandelen is. Nog steeds wordt hij verrast door bijvoor- beeld de schoonheid van het Schijvenveld of de uiterwaarden in de Celdersche Waard. “Gouden plekken”, aldus Van den Wall Bake. Maar 00k het weidegebied tussen de spoorlijn en snelweg bij Wassenaar is een waardevol bezit. “In een verwoestend stedelijke omgeving is dat een verademing.” Vijftien jaar geleden werd hij voor een bestuursfunctie gepolst. Hij kende rent- meester Albert Schimmelpenninck die van ongeveer dezelfde studentengeneratie is. In zijn begintijd werkte hij zich in, via rond- leidingen en gesprekken met diverse betrokkenen. Maar het voert te ver om te stellen dat je dan alles van Twickel weet, erkent Van den Wall Bake. “Er is zoveel te zien en allerlei ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en ruimtelijke ordening zijn bij ons een vast agendapunt. Toen ik tot voorzitter was benoemd, heb ik met a I le beheerders uit- voerig gesproken. Geleidelijk, door mee te doen en heel veel te vragen, raak je op de hoogte. Al gaat dit proces nog steeds door. Er zijn altijd dingen waar je het fijne niet van weet. Dat heb ik als advocaat 00k. De problemen of transacties waar je bij betrokken bent, spelen zich af in een andere wereld, met steeds andere personen. Die moet je telkens leren kennen.” Uniek bezit In 1994 nam Van den Wall Bake de plaats in het bestuur in van baron van Harinxma thoe Slooten, voormalige rechtbank- president. “We hebben geen portefeuilles in het bestuur maar het is nuttig in een bestuur over juridische kennis te beschik- ken.” Aan het einde van dit jaar sluit hij een 35-jarige carriere als advocaat af, om in een soort adviesfunctie verderte gaan bij zijn kantoor Stibbe. Van den Wall Bake kan