pagina 4 winter 1993

DehalteHofsletten in Ellecom omstreeks 1905. In 1923 kwamhier een onbewaakleovenveg. De baanwachterswoning werdin 1932gesloopt. Op defoto is in de vertemet enige moeite een oude stoomtrein te zien. Blijkbaar kon defotograaf zijn ongeduld moeilijk bedwingen d om een momenlje later te knippen. Twentelijn In de politieke wandelgangen circuleren tot nog toe twee opties voor de Twentelijn. De eerste optie is de eerder genoemde aftakking bij Zevenaar die dan via Dieren-Brummen-Zutphen over de bestaande spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal op het Duitse spoorwegnet bij Bad Bentheim wordt geleid. De tweede optie is de aanleg van een nieuwe spoorlijn vanaf Zevenaar door de Achterhoek over het geplande trace van de A18-autoweg via Zevenaar-Doetinchem- Varsseveld – Lichtenvoorde – Eibergen – Haaksbergen en vandaar (tussen Hengelo en Enschede door?) aansluitend op de bestaande spoorlijn Oldenzaal-Bad Bentheim. Het zal duidelijk zijn dat -ondanks het ontbreken van iedere duidelijkheid van trace’s- beide opties geweldige gevolgen zullen hebben voor natuur en landschap maar zeker ook voor de geluidsoverlast in Twente en de Achterhoek. Wat Twickel betreft zal een drukke goederenlijn Zutphen-Hengelo langs Delden het landgoed nog verder in mootjes hakken. Een trace door de Achterhoek zal waarschijnlijk delen van Twickel bij Beckum en Bentelo niet ongemoeid laten. Afhankelijk van de uiteindelijke trace-keuze en -niet onbelangrijk- de wijze van aanleg zullen de Twentsebezit- tingen van T wickel meer of minder worden aangetast. T race-keuze Op dit moment zwijgt de politiek in alle talen over een trace-keuze voor de Twentelijn en een -wat kleinere- aftakking naar Veendam. Een werkgroep waarin ook de provincie Overijssel en de gemeente Hengelo zijn ver- tegenwoordigd, onderzoekt op dit moment de alter- natieven. Naar verwachting zal pas volgend jaar een trace voor de Twentelijn naar voren worden geschoven. Dat betekent bestuurlijk dat waarschijnlijk nog deze maand het principe-besluit voor de aanleg van Betuwelijn en Twentelijn wordt genomen, maar dat de trace-voorkeuren voor de Twentelijn volgend jaar (na de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen) het licht zullen zien. De dilemma’s voor wat betreft de aanleg van de Twentelijn zijn duidelijk. Afhankelijk van de trace-keuzes staat overlast voor de bevolking in de bebouwde gebieden van Dieren, Brummen, Zutphen, Lochem, Goor, Delden, Hengelo, Enschede en Oldenzaal ter discussie, terwijl anderzijds ecologisch en cultuur-historisch belangrijke gebieden zoals de eerder genoemde landgoederen in Gelderland, grote delen van de Achterhoek, de natuur- keten tussen Lochem-Goor-Delden-Hengelo-Oldenzaal en de nog groene Twentse driehoek Enschede-Hengelo- Oldenzaal onder druk staan. Vanzelfsprekend is ook belangrijk op welke wijze een zeer drukbereden goederenspoorlijn wordt aangelegd. Het altematief dat door de provincie Gelderland voor de