Pagina 4 voorjaar 2017

Aanleg Marktstraatbrug

De aanleg van de Marktstraatbrug is begonnen, maar de brug is iets later klaar dan gepland. Omdat enkele waterleidingen van Vitens niet worden verplaatst maar blijven liggen, worden er voor de constructie geen heipalen maar schroefpalen gebruikt. Levering en plaatsing hiervan nemen meer tijd in beslag. Na het leggen van het fundament wordt de brug in de nacht van 11-12 maart geplaatst.

De voetgangersbrug moet het makkelijker maken om vanuit Delden het landgoed te bereiken.

Vrienden naar Gelderland

De Vrienden van Twickel bezoeken op 31 maart, 1, 7 en

8 april Radio Kootwijk en Kasteel Middachten in De Steeg. Radio Kootwijk is in 1923 in gebruik genomen. In 1929 stelde Koningin-moeder Emma de radiotelefoonverbinding met Nederlands-Indië in gebruik met de legendarische woorden “Hallo Bandoeng, hoort u mij?” In 1998 ging het langeafstand-zendstation uit de lucht. Tussen Kasteel Middachten en Twickel zijn er historische (familie)banden. De barones woonde er een aantal jaren met haar vader. Kijk voor deelname op de website vriendenvantwickel.nl.

De zenderzaal van Radio Kootwijk.

Oude eiken bij werkplaats gekapt

Het is een besluit dat met pijn in het hart maar omwille van de veiligheid genomen is. Een achttal oude eiken aan het laantje naast de werkplaats van Twickel wordt geveld. Inspectie van de bomen heeft uitgewezen dat de bomen holle en/of rotte plekken hebben en dreigen om te vallen. “Het is een potentieel gevaarlijke situatie. Als ze in het bos stonden, had je ze laten staan maar je wilt niet dat zo’n boom boven op de werkplaats valt”, zegt adjunct-rentmeester Hans Gierveld. Sommige bomen zijn naar schatting tweehonderd jaar oud. Na de kap zullen er nieuwe bomen worden geplant.

Kasteel Hof te Borculo

Twickel koopt van de gemeente Berkelland een deel van het terrein waarop vroeger het imposante Kasteel Hof te Borculo stond. Hierop staan enkele gebouwen die voorlopig nog verhuurd worden aan de stichting Betula, een gemeentelijke instelling voor zorg en welzijn. Onder deze gebouwen zitten nog enkele kelders en andere funderingen van het vroegere kasteel. De overwegingen voor Twickel om dit terrein aan te kopen zijn tweeërlei: achter het aan te kopen perceel liggen terreinen die sinds het midden van de 19e eeuw al bij Twickel horen. Deze zijn nu in gebruik als ijsbaan en sportveld.

Een ander motief is de historische betekenis van het kasteel-terrein. Zie hiervoor pagina 10.