pagina 4 voorjaar 2012

Nieuw elan voor museum- boerderij de Wendezoele Als op 28 april museumboerderij de Wendezoele de deuren opent voor het nieuwe seizoen is er in dubbel opzicht sprake van een frisse start. Er is een nieuw bestuur aangetreden dat met ambitieuze plannen meer bezoekers naar de boerderij en het omliggende land aan de Twickelerlaan wil trekken. “Mensen weten vaak niet wat wij te bieden hebben." Vlnr. Carla Veldhof, Wim Holterman en Truus ten Bokam voor kokhok. Wie museumboerderij de Wendezoele binnenstapt, gaat een halve eeuw terug in de tijd. De wanden zijn bedekt met oude voorwerpen en met kleine exposities wordt nagebootst hoe het leven in en rond de boerderij er in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitzag. Zo zijn er bijvoorbeeld een miniklaslokaal, een huiskamer en een keuken ingericht met meubelen en attribu- ten uit die tijd. “Mensen staan vaak ver- steld van hoe veel hier te zien is”, zegt bestuurslid Truus ten Bokum. “Veel men ­ sen weten hoe de Wendezoele van buiten eruit ziet, maar heel veel zijn 00k nog nooit binnen geweest." Gezeten rond een tafel in gebouw de Spieker doen Truus ten Bokum en collega-bestuurders Wim Holterman en Carla Veldhof hun verhaal. Op de achtergrond is vrijwilliger Cerrit Oude Croeninger bezig met het hand- matig dorsen van huttentut. Uitdezaden wordt olie geperst. Huttentut wordt nog op het land bij de Wendezoele verbouwd. Het is een van de vele tradities die hier in stand wordt gehouden, net zoals zoveel andere gebruiken die door de mechanisatie of modernisering tot het verleden behoren. ‘t Kokhok Het nieuwe bestuur heeft zichzelf als doel gesteld meer mensen over de drempel van de museumboerderij te krijgen. Nu komen er jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers; eens in de vijf jaar als er een grote bloementen- toonstelling wordt gehouden, verdubbelt dit aantal. Ook zonder bloemententoon- stelling is er gedurende het seizoen dat loopt tot eind oktober voldoende te zien. Wandelpaden geven toegang tot het akker- bouwland waar diverse ouderwetse gewas- sen worden verbouwd en geoogst. De wagenloods staat vol met werktuigen die vroeger in de landbouw en veeteelt werden gebruikt. Tijdens demonstratiedagen worden ouderwetse ambachten, zoals spinnen, weven, mandenmaken of zand- strooien beoefend. In ‘t kokhok, een ge- bouwtje op het erf, kan een ouderwetse oven worden bewonderd. Vroeger werd hier met takkenbossen vuur gestookt. Het zijn in de ogen van het bestuur allemaal verborgen schatten die het verdienen om (her)ontdekt te worden. Ontdekkingsreis De Wendezoele is achttien jaar geleden op- gericht en voortgekomen uit een land- bouwtentoonstelling van de Overijsselse Landbouwmaatschappij OLM, halverwege de jaren tachtig. Erve Brinckate aan de Twickelerlaan is voor dit doel van een ‘nor- maal’ draaiend boerenbedrijf veranderd in een museumboerderij. De gebruikte mate- rialen en attributen die tentoon worden gesteld zijn veelal afkomstig van andere boerenbedrijven op het landgoed. Na de ziekte en het overlijden van initiatiefnemer en voorzitter Ab Jansen in 2010 begon er voor de Wendezoele bestuurlijk een onrus- tige periode. Daar is begin dit jaar een punt achter gezet met het aantreden van een deels nieuw bestuur. Carla Veldhof, Henny Vunderink en Truus ten Bokum hebben versterking gekregen van Wim Holterman, Wim Morsink en Freek Tuitert. “Op zich liep alles wel door maar voor de nieuw aangetreden bestuur- ders is het toch een ontdekkingsreis”, zegt de nieuwe voorzitter Carla Veldhof. “Je moet wel affiniteit hebben met het boeren- leven”, verklaart Wim Holterman. Hij is op een steenworp afstand van de Wendezoele geboren en getogen op erve Mollinkwoner. Carla Veldhof is werkzaam in de agrarische bedrijfsverzorging en Truus ten Bokum heeft zich als vrijwilliger al een tiental jaren voor de Wendezoele ingezet, voornamelijk als vlechter van manden. “Maar als bestuurder wordt je overal voor ingezet, bijvoorbeeld in de tuin en bij het schoon- maken.” Vrijwilligers Ook de meeste vrijwilligers hebben een band met het boerenleven. Het aantal van zeventig vrijwilligers oogt fors, maar in de praktijk schuilt er wel een probleem. Door de vergrijzing zijn er in de loop der jaren