Pagina 4 najaar 2017

Raad van State eert Van Wassenaer Obdam

Bezoekers van het voormalige stadspaleis Kneuterdijk in Den Haag, onderdeel van de Raad van State, kunnen oog in oog komen te staan met een portret van oud-bewoner Graaf Unico van Wassenaer Obdam. Zijn broer, Johan Hendrik, had het pand door de bekende architect Daniel Marot laten ontwerpen. Voor de bouw (1717-1719) moesten bestaande huizen van de familie Van Wassenaer wijken en werden aangrenzende percelen bijgekocht. Het huis kwam in 1745 via vererving in handen van Unico waarna in 1816 diens achterkleindochter Maria Cornelia van Wassenaer Obdam het huis verkocht aan koning Willem I. Die schonk het pand aan zijn zoon Willem II en echtgenote Anna Paulowna.
De Raad van State wil het met portret, het familiewapen en een gravure van het toenmalige woonhuis ook de vroegere oud-bewoners eren.

 

Zomp terug bij Carelshaven

Oude tijden lijken te herleven in de tuin van restaurant Carelshaven. Op de plek waar tot 1874 een kleine haven lag, heeft kunstenaar Kees Bierman de contouren van
een platbodem aangebracht. De zompen vervoerden vracht over de Twickelervaart tussen de Regge en Delden; schippersherberg Carelshaven gold als overslag- en rustplaats. Tegenwoordig is aan de zijkant van het
huidige hotel alleen de oude havenkade nog zichtbaar.
Het kunstwerk beeldt een ‘archeologische opgraving’ van een platbodem uit en is een initiatief van het Deldense kunstenaarscollectief MIKC. Tot april 2018 worden in totaal zeven kunsthistorische projecten gerealiseerd.

 

Ricciotti danst door de tuin

Het Ricciotti Ensemble was op dreef, de belangstelling
was groot en het weer werkte mee; het tuinconcert van
de Vrienden van Twickel en kasteelbewoners Roderik
en Liesbeth zu Castell op 22 juli was een succes. Het straatensemble, dat zich tot doel heeft gesteld om symfonische muziek ten gehore te brengen op plekken
waar deze normaliter niet klinkt,was in zijn element op het groene gras in Delden. De jeugdige orkestleden pakten
zelfs de instrumenten op om zich tussen de bezoekers te begeven. En die reageerden enthousiast, zodat er sprake was van een interactief concert. Zoals het Ricciotti Ensemble nastreeft. Meer foto’s en een korte video op de website vriendenvantwickel.nl