rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de onkruidbestrijdingswagen enkele malen per jaar. Zonnepanelen op vuilstortplaats Afvalverwerker Twence wil vuilstortplaats ‘t Rikkerink voorzien van een nieuwe afdeklaag en zonnepanelen. De beheerder slaat hiermee twee vliegen in een klap; er wordt een einde gemaakt aan het sijpelen van hemelwater door de vuilstort en er wordt energie opgewekt. Het hemelwater dat door het afval in de bodem zakt, zorgt al tientallen jaren voor grondwaterontreiniging. In de vuilstortplaats ligt onder andere bedrijfsafval van Akzo. ‘t Rikkerink grenst aan het grondgebied van het landgoed. De Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel hebben in het verleden tevergeefs bezwaar gemaakt tegen de aanleg en uitbreiding. Ook is gevraagd om sanering van de vervuilde grond maar de Raad van State achtte dit niet nodig. Volgens Twence veroorzaakt de grondwaterverontreiniging geen risico’s voor mens en dier. Uitbreiding zagerij voltooid De uitbreiding van de zagerij is klaar. Aan de achterzijde van het terrein (rechtsonder op de foto) is 2.000 vierkante meter bedrijfsoppervlakte toegevoegd, waardoor er meer hout op voorraad kan liggen en de interne logistiek verbeterd wordt. Voor de zomer was er een feestelijk opening. “De voordelen zijn duidelijk”, zegt bedrijfsleider Rene Brand over de uitbreiding die geen dag te vroeg komt. “De bouw trekt aan en daar plukken we nu de vruchten van.”