pagina 4 najaar 2011

Twickel werkt met een bosbeheerplan dat vijfentwintig jaar geleden is opgesteld en dat in grote lijnen nog steeds het uitgangs- punt is. De bossen hebben verschillende functies gekregen. Sommige zijn hoofd- zakelijk voor de houtteelt, in andere overheersen de natuurwaarden en weer ergens anders is het esthetische karakter bepalend. (zie kader). Terwijl in het verle- den vaak op het oog werd gekapt, wordt nu gewerkt met statistische overzichten die per gebied aangeven hoeveel bomen er grofweg per hectare staan, wat hun hoogte en dikte is, hoeveel jaarlijks bijgroeit en hoe dicht het bosperceel begroeid is. Zodra de kronen van bomen elkaar in de weg zitten, wordt er gedund. Jaarlijks wordt er op Twickel tussen de 3000 en 4000 m3 gekapt. “Het bos bepaalt zelf wat er gekapt wordt. Aantallen zijn geen doel op zich. Sinds we dunnen is het bos beter gaan groeien, in dicht bos is er weinig bijgroei”, verklaart Hans Gierveld. Van het gekapte hout gaat ongeveer tien procent naar de eigen zagerij en wordt de rest ver- kocht. Welke boomsoort er wordt aange- plant is afhankelijk van de kwaliteit van de bodem en de functie van het bos. En dan is het hopen dat de jonge aanplant niet wordt beschadigd door stormen of zware sneeuwval. Het eerste bosperceel dat wordt bekeken ligt niet ver van de rentmeesterij. In het Overpark heeft landschapsarchitect Micha ­ el van Cessel twee nieuwe beukenlanen gepland. Een laan is nieuw en loopt vanaf de Eikelschuur door het parkbos; de ander wordt gevormd door de Kooidijk en het Bornsevoetpad. Een nieuw wandelpad moet beide met elkaar verbinden. Als het gezelschap zich door struiken en blader- Op tafel in de rentmeesterij spreidt bos- baas Cert-Jan Roelofs een kaart uit. Een taartdiagram verdeelt het landgoed in zes delen. Elk jaar wordt in 6en van de delen in het bos gewerkt. Na een verkenning heeft Roelofs met stiff die plekken gemarkeerd waar volgens hem bosverjonging nodig is. Het voorstel wordt besproken met rent- meester Albert Schimmelpenninck en adjunct-rentmeester Hans Gierveld, voor- dat ze straks ter plaatse de situatie aan- schouwen. Ook Roy Schuurman, de nieuwe collega-bosbaas, bestuurslid Marc van Weede en stagiair Erick Jager gaan mee het bos in. “Het zijn altijd ingrijpende maat- Overleg bij de greppel waar een wandelpad is gepland. Verjonging houdt bos vitaal De Harvester ontdoet een boomstam van zijtakken. Elk jaar wordt er op Twickel een bosverjongingsdag gehouden. Dan wordt bepaald waar en hoeveel er in het najaar geoogst kan worden en waar volgend voorjaar nieuwe aanplant moet komen. Een impressie van “een belangrijke dag." regelen", zegt Roelofs. “Dit is het moment om de voorstellen indien nodig bij te stel- len. Tevens is het een soort evaluatie voor ons hele bosbeleid. Gaat het goed met de oogst, hoe pakken eerdere verjongingen uit? Een belangrijke dag!”