pagina 4 lente 2001

familie, wordt door de stichting beheerd. Zo zijn er portretten in bruikleen gegeven aan familieleden, maar sommige schilderijen vonden hun weg naar musea. “Ik ben enorm blij en opgelucht dat we deze zaken zo goed hebben kunnen regelen. Het was een enorme geruststelling voor mijn man ook al heeft hij helaas het herdenkingsjaar niet mogen beleven”. Zijn initiatief voor een nieuw boek over de familie zal in de eerste helft van dit jaar worden gehonoreerd. “Het wordt een boek over 800 jaar adelsgeschiedenis, waarbij het geslacht Van Wassenaer als voorbeeld dient”, vertelt Louise van Wassenaer. Ze lacht bij de vraag of het geslacht al niet veel ouder is. “Er gaan de spannendste verhalen over de familie voor 1200. Er bestaan werkelijk mooie theorieen. Vooralsnog is 1200 het eerste jaar waarin de naam Van Wassenaer op schrift is gevonden. Daar houden we ons dan maar aan”. Vereniging De familie Van Wassenaer koestert niet alleen de historic. Het kindertal is flink gegroeid en er zijn De jubileumviering ging van start met een tentoonstelling in het Haags Historisch Museum. Potloodtekening van Comelis Pronk van het Van Wassenaer huis aan de Kneuterdijk in Den Haag, 1742. Foto: J. Mulder. inmiddels twaalf stamhouders. Als bindende factor is in 1992, gelijktijdig met de stichting, een familievereniging opgericht, waarvan Louise het secretariaat beheert. Belangrijke activiteit is de jaarlijkse familiedag. “We proberen van zo’n dag altijd een leuke en gezellige activiteit te maken. Heel bijzonder was dat we ook als hele familie een bezoek aan Twickel hebben gebracht. We proberen het dan voor iedereen gezellig te maken. Ook voor de kinderen”. Van Wassenaer Concours Ter nagedachtenis aan Otto van Wassenaer kent het Internationale Van Wassenaer Concours inmiddels een publieksprijs die zijn naam draagt. “Wij hebben ons altijd zeer bij dit muziekconcours van de Stichting Oude Muziek betrokken gevoeld. Aanvankelijk werd het in het Concertgebouw in Amsterdam gehouden. Wij vonden dat echter niet de juiste omgeving. We kregen later toe- stemming voor concerten in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag”. Dit gebouw speelt in de geschiedenis van Van Wassenaer een belangrijke rol? “Ja zeker, het is lange tijd het woonhuis van Unico Willem van Wassenaer geweest. We werden overigens in 1980 net zo verrast als anderen toen van hem op Twickel prachtige muziekstukken werden gevonden”. Is de muziek van Unico nu verplichte kost tijdens het Concours? “Nee, beslist niet. Uitgangspunt is barok. Maar weet je wat het leukste van het Concours is? Overal in de stad spelen in de tijd van het Concours musici en kun je heerlijk ongedwongen in tal van gelegenheden prachtige muziek beluisteren. Dat maakt het Concours tel- kens weer tot een fantastische gebeurtenis”. Jan Bengevoord