pagina 4 herfst 1998

De achterzijde van het huis. Vooraan de doorrijstal. Foto: L. Hovestad. deze constructie: Twickel heeft de garantie dat een pand goed onderhouden of in stijl wordt opgeknapt en de nabu- rige pachters krijgen er grond bij. We hebben hier op de Es nooit enige afstand tot de noabers ondervonden. De bevol- king hier is gemoedelijk en we hebben echt het gevoel dat we worden geaccepteerd. We woonden al langer buitenaf, dat scheelt. We lopen bij elkaar de deur niet plat, maar iedereen kent elkaar en in dat kader hebben wij vorig jaar juli het ‘intrekkers moal’ gegeven, dat is dat je formeel dan ook bij de buurt hoort en daar hebben wij bewust de oude bewoners, de familie Zendman, bij uitgenodigd. Die von- den het, heel begrijpelijk overigens, wel een beetje raar om binnen alles zo veranderd te zien”, vertelt Gert Banis. Het pand bleek als woonboerderij te groot voor een gezin. Alleen al om warm te stoken zijn het te veel kubieke meters. Daarom werd besloten de boerderij op te delen voor dubbele bewoning. Daartoe werd een al bestaande brandmuur tussen het woonhuis- en koetshuisgedeelte doorgetrokken als scheidingswand. In het voorste gedeel- te wonen Gert en Karin Banis en het achterste gedeelte komt na een verbouwing vrij voor de familie Klein Gunnewiek-Baak. Uniek Gert en Karin Banis hebben zich de afgelopen twee jaar geconcentreerd op het interieur van dejachtboerderij. Er is veel werk verzet. Het vreet al hun vrije tijd en vakanties op, maar het resultaat is dan ook de moeite waard. “We krijgen Henri Evers (1855 -1929): de z Henri Evers (1855-1929) staat vooral bekend als de architect van het stadhuis van Rotterdam, een van de spre- kendste voorbeelden van klassieke Beaux-Arts-architec- tuur in Nederland en een hoogtepunt van eclecticisme door de toepassing van de vele verschillende stijlen. Daamaast heeft Evers ontwerpen gemaakt voor gebouwen als de Remonstrantse kerk en het Calandmonument in Rotterdam en de kerk van de Nederlandse Protes- tantenbond in Schiedam. Hij maakte bouwtekeningen voor villa’s en hij verzorgde een aantal prijsvraagontwer- pen. Evers’ plaats in de Nederlandse architectuur wordt tevens bepaald door zijn jarenlange en invloedrijke onder- wijs, eerst als hoofddocent aan de academie in Rotterdam en vervolgens als hoogleraar schone bouwkunst aan de Technische Hogeschool in Delft. Generaties architecten leerden van Evers de geest van het kunstenaarsschap en de principes van de klassieke traditie. Henri Evers werd in het Gelderse dorp Ellecom (bij Dieren) geboren. Bouwen speelde een belangrijke rol in het leven van het gezin. Zo vertrok zijn elf jaar oudere broer Jan Gerhard in 1866 naar Brussel om daar als archi ­ tect te gaan werken. Evers vader Jan Brink Evers had als timmerman-architect zijn eigen bouwbedrijf waarmee hij in de omgeving van Ellecom, maar ook op het landgoed Twickel opdrachten uitvoerde. Zo bouwde en onderhield vader Brink Evers een aantal gebouwen op het Hof te Dieren, en kreeg hij ook opdrachten voor het landgoed Twickel. De jonge Henri Evers kwam als vanzelf in het bedrijf De architect Henri Evers. Portret overgenomen uit H. Timmer: Henri Evers (1855-1929), Architect, geschiedschrijver, hoogleraar, Stichting Bonas, Rotterdam 1997.