pagina 36 herfst 1992

maar er bestaat goede hoop dat de grutto en tureluur kunnen terugkeren indien de plannen tot natuur- herstel langs de Woolderbinnenbeek door het Water- schap Regge en Dinkel tot uitvoering worden gebracht. Dit plan, als onderdeel van het Bornsebeek-plan, voorziet in de aanleg van bergingsvijvers die bij hoge neerslag het water tijdelijk moeten opvangen. Door deze vorm van geplande overstromingen behoeft de benedenloop van de Bornsebeek minder rigoreus te worden aangepakt. Daarnaast biedt dit plan kansen voor natuurontwikkeling. Dit geschiedt door het her- stel van het natuurlijk karakter van de Woolderbin ­ nenbeek en door periodieke overstromingen in een deel van het gebied mogelijk te maken. De waarde van het Woolde als totaliteit schuilt echter in de enorme afwisseling die – zoals beschreven – in de toekomst zelfs nog verder kan worden vergroot. Daarmee is het gebied niet alleen een buffer voor het hart van het landgoed Twickel, maar bovenal een ge ­ bied met een hoge natuur- en landschapswaarde die Twickel niet kan missen. Een gebied bovendien waar veel stadsbewoners kunnen genieten van natuur en landschap naast de eigen ’voordeur’. Voldoende re ­ den om alles in het werk te stellen om het gebied te vrijwaren van verdere stadsuitbreiding. Wallen en ruige perceelsranden dragen bij tot de grote natuurwaarden