pagina 32 herfst 1992

Nog eenmaal keerden voor Unico Wilhelm en zijn geestverwanten de goede oude tijden terug. Nadat begin 1759 ook prinses Anna voortijdig was overleden, kregen de regen- ten nog eenmaal de macht in de Republiek in handen. Zeven jaren duurde dit ’derde stadhouderloze tijdvak’. Met de meerderja- righeid van Willem V, in maart 1766, kwam hieraan een einde. Unico Wilhelms politieke rol was toen bijna uitgespeeld. Eind oktober van dat jaar deed hij afstand van zijn Rid- derschapszetel ten gunste van zijn oudste zoon Jacob Jan. Enkele dagen later stierf hij, op 74-jarige leeftijd, in Den Haag. A.J.C.M. Gabriels ttrr< 4. f wu 1,Ku ^nnyc: – $ t/VU* Ve A Cv* “Puru. , itH.fxtS At* g e let’*- re fu {«/*. t** ^T*7‘ %^4i 4c KCC yd* hu~jkev> W A:<Uuc/u-i y t f fcsfryf , CM f*< u<y UHi y s o__ <> e» UA^ctet* 0ee« ^ ~ ■ yt K ~ p 4* sU £l-f /,/ a x-< tt/y yx / _ / via. 4t- 4 f . I *!< •« .iZ A f <<- fa t* -4nwr * V- / Door Unico Wilhelm geschreven portrel van stadhouder Willem IV. Huisarchief Twickel, inv.nr. 600. Foto: John Mulder Enschede.