pagina 3 zomer 1995

De redding van een onttakeld paradijs Historische moestuin van Twickel bloeit weer op door gezamenlijke inspanningen Na een zeer boeiende tuinreis door Zuid-Engeland in Sep ­ tember 1989 kwamen wij, de hoveniers van Twickel, terug met een schat aan informatie en een hoofd vol idealen. Gegrepen door de verfijnde manier van tuinieren en de daar op vele buitens nog functionerende gebruiks-tuinen met prachtige victoriaanse kassen, vatten we het plan op om iets te gaan doen aan de vervallen moestuin van Twickel. Hans Hondebrink * Bij ons leefde de gedachte om een speciaal evenement te organiseren waarvan de opbrengst voor de restauratie van het oude „Iron-House” beschikbaar zou komen. Vanuit de Stichting Twickel werd met enthousiasme gere- ageerd. En zo konden we met hulp van velen op 4 juni 1990 de eerste „Twickel in bloei” dag organiseren. Een pracht- dag met veel activiteiten, o.a. een provisorische thee- schenkerij en medewerking van vele groene verenigingen, bloembindkunst, boekverkoop etc. Twee succesvolle dagen volgden in 1991 en 1992. Wat er daama gebeurde, vertel ik hieronder. Toen de moestuin in het voorjaar van 1977 in zijn geheel werd opgeheven, kreeg de natuur er vrij spel. Uit de voe- gen van het „Iron-House” barstten de muurleeuwenbekjes. In de anj erkas woekerde het zevenblad en sla maakte plaats voor kweekgras, toorts en distel. Nieuwe gebruikers Personeelsleden van Twickel ontfermden zich over enkele perceeltjes binnen deze tuin. A1 gauw raakte ook het bestuur van de volkstuin-vereniging geinteresseerd. Ook zij kon een gedeelte van deze paradijselijke plek in gebruik nemen. Er werd weer naar hartelust gekweekt. Ook een plaatselijke kweker zag wel iets in de tuin, hij plantte er duizenden eiken. Dat onze nieuwe plannenmakerij niet bij een ieder zo aardig viel is begrijpelijk, vooral de hobby-tuinders zagen dit met lede ogen aan. De moestuin was een plek waar men heerlijk kon vertoeven. Ook op sociaal vlak had zij een belangrijke functie. Wanneer een konijn het had gewaagd de ommuring binnen te treden, werd dit onder grote hilari- teit verjaagd met bonenstoken, gardena harkjes en in gebloemde tuinhandschoentjes gevatte koolstronken. De deelnemers van een A.N.W. B. landgoed-kamp ontfermen zich over de kassen. Foto: Hans Hondebrink.