pagina 3 winter 2011

3 JAARGANG 20 WINTER 2011 Twickel Pact van Twickel echt Toen het Pact van Twickel in 2009 werd ondertekend stelde gedeputeerde Rietkerk namens de Provincie Overijssel daarbij als voorwaarde dat er tevens een uitvoeringsplan zou moeten komen. Het Pact moest geen “papieren tijger” worden. Om te laten zien dat het hem menens was stelde hij 00k een fors bedrag ter beschikking om de uitvoeringsprojecten te helpen fmancieren. Van meet af aan heeft de provincie daarbij wel gesteld dat 00k de andere deelnemende overheden in de beurs moesten tasten. De liefde kan niet van een kant komen. Het eerste uitvoe rings project, de Um- fassungsweg, is met Pasen voor het publiek geopend. Het is een groot succes. Dagelijks lopen vele wandelaars over dit pad, soms zelfs duizend. Dezer dagen is begonnen met de renovatie van het Overpark, het parkgebied ten oosten van deTwickelerlaan. Dit plan is uitvoerig beschreven in het voor- jaarsnummer. Twee andere projecten zitten nog in het voorbereidingsstadium: de Twickeler Grens- weg en de reconstructie van de N346 (Rondweg Delden). Voor de Rondweg Delden werd al zeven jaar geleden een mooi plan gemaakt door landschapsarchi- tect Michael van Gessel. Dit voorzag onder meer in verdiepte ligging van de weg tussen de Deldeneresch en Carelshaven. Het was De Deldense Rondweg kan beter in het land- schap worden ingepast. echter een kostbaar plan (30 miljoen euro) dat zelfs met de komst van het Pact van Twickel nog onbetaalbaar blijft. In het afgelopen jaar is een soberder plan opgesteld waarbij de weg nauwelijks ver- laagd wordt. Toch kan 00k in dit plan de weg veel beter worden ingepast en kunnen oude verbindingen tussen Delden en Twickel hersteld worden. Het budget voor dit plan bedraagt maximaal 10 miljoen euro. De N346 is een provinciale weg en de provincie is dan 00k bereid het grootste deel van de kosten te dragen. Wel vraagt zij andere partijen zoals Twickel, het water- schap en de gemeente Hof van Twente 00k bij te dragen. Het is dan wel zeer teleur- stellend om in een interview met wethou- derSijbom (Twickelblad, voorjaar 2010) te lezen dat de gemeente niet van plan is er “een stuiver” aan meete betalen. ledereen weet dat gemeenten het financieel niet zo makkelijk hebben maar een dergelijke uit- spraak dreigt dit mooie plan te frustreren. Het wordt tijd dat de Deldense bevolking hierover een mening vormt en zo nodig druk uitoefent op het gemeentebestuur om zich wat positiever op te stellen. Veertig jaar geleden is de Deldense Rond ­ weg als een semi-snelweg aangelegd. Dankzij het Pact van Twickel is er nu een mogelijkheid de weg veel beter in te pas- sen en passeerbaar te maken. Laten we die kans niet verspelen! Albert Schimmelpenninck