pagina 3 winter 2002

Hans Spijkerman toont een in beslag genomen doos met maar liefst vijftien door scholieren verzamelde paddestoelen. Foto: Charel van Tendeloo. Twentsche Courant Tubantia. Het publiek is veel mondiger geworden De toenemende recreatiedruk vereist regulatie Er is veel veranderd in de vijfentwintig jaar dat toezichthouder en jachtopzichter Hans Spijkerman op Twickel werkzaam is. De recreanten hebben meer vrije tijd en ieder benut die vaak op zijn eigen wijze. Daarnaast is het publiek veel mondiger geworden. AIs we de rijke flora en fauna en de rust op het land- goed willen behouden, zullen we beter de regels moeten naleven. Zeker nu de bossen en de natuur- gebieden naast wandelaars en fietsers ook worden gebruikt door trimmers, mountainbikers, ruiters en motor- crossers. Het respecteren van de regels geldt met name voor mountainbikers en motorcrossers. Zij bezorgen de wandelaars in de openstellingsgebieden en op de openba- re zandwegen vaak veel ongemak. Om de rust te bewaren, zijn er de laatste jaren maatrege- len genomen om het verkeer af te remmen. Het gebied in de omgeving van het kasteel is afgesloten voor auto’s. Rondom dit gebied zijn parkeerplaatsen aangelegd. Verder is er in de weilanden voor het kasteel een uitlaat- gebied voor honden gecreeerd. Het voordeel hiervan is, dat de viervoeter in het zicht blijft van zijn baasje. Als de hond in het bos lucht krijgt van wild is er al snel geen hou- den meer aan. Vuilstort en reclamemateriaal Minder goed te reguleren zijn recreanten die moed- willig de bossen misbruiken. Een vorm daarvan, die de laatste jaren steeds ernstiger wordt, is het storten van afval.