pagina 3 winter 2001

Natuurgebiedsplan Noord Oost Twente Ontwikkelingen in het Breklenkampse Veld In mei van dit jaar stelde de provincie het voorontwerp planuitbreiding natuurgebiedsplan – beheersgebiedplan Noord Oost Twente vast. Fons Eysink uit Agelo, opzichter van Twickel op de landgoederen Lage en Breklenkamp, geeft uitleg over het plan. V oor het gebied Breklenkamp gaat het hierbij om de Bergvennen, in het bezit van Landschap Overijssel, het natuurgebied de Vetpot, eigendom van de Stichting Twickel en het Breklenkampse Veld, dat voor een deel door Landschap Overijssel, voor een deel door Twickel en voor een deel door particuliere boeren wordt beheerd. In Breklenkamp is in zo’n tachtig jaar het landschap sterk veranderd. Lezen we het boek Ons Dinkelland van J.B. Bernink, dat is uitgegeven in 1923, er op na, dan vinden we het volgende: “Gaat men nu naar Tilgte, Noord Deurningen, Lattrop en Breklenkamp -waar de kampen (hoge gronden) door de Dinkel gebroken zijn-, allemaal buurtschappen langs de Dinkel liggende, dan vindt men die doorsneden van talrijke lage weilanden en morschen, knikken -dat zijn stukken keileem, waarop Cicendia’s, zoutgras, biezen, Carex, Centusculus *) en meer van dat goedje groeit- Voor weiland deugen ze niet. Den heelen winter staan ze onder water. De morschen en knikken zullen duizenden jaren achter- een de tijdelijke beddingen van de Dinkel zijn geweest, van Gele Beek en Rammelbeek in wintertij. Ten oosten van dit gebied ligt wel een half uur gaans breede strook heide- hier en daar met stuifzand- zich uit- strekkende tot de alluviale gronden van de Vecht”. Tot zover het citaat. De Bergvennen. Folo: Landschap Overijssel.