pagina 3 winter 1999

Biologische schapenmelkerij op erve Klein Wicherink Corney en Karin Niemeijer zetten bedreigingen voor de landbouw om in nieuwe kansen Aan de Rijssenseweg 9 in Ambt Delden zijn Corney en Karin Niemeijer druk in de weer om een traditioneel gemengd boerenbedrijf om te zetten in een biologische schapenmelkerij. Op hun schapenmelkerij worden tweehon- derd melkschapen van het Fries- en Zeeuws Melkschaap-ras gehouden. Sinds de komst van de nieuwe pachters op erve Klein Wicherink in mei van dit jaar is er veel werk verzet. Zo is er gewerkt aan de bouw van een nieuwe stal met een melk- inrichting. Veel werk moet ook gestoken worden in de ver- betering van de kwaliteit van het grasland en de afwatering op het achttien hectare grote Twickeler pachtbedrijf. Het ligt in de bedoeling om in februari 2000 met het melken van de schapen te beginnen. Maarten Hermanussen Het profiel van een melkschaap. Foto: C. Niemeijer. Er zijn verspreid over Nederland ongeveer vijfentwin- tig schapenmelkerijen. In Oost-Nederland is de dichtsbij- De nieuwe pachters, Karin en Corney Niemeijer met hun dochter. Foto: J. Mulder. zijnde in Laren, Gelderland, te vinden. In Twente is dit de eerste schapenmelkerij. Dit is een biologisch bedrijf. “We produceren hier producten voorzien van het EKO-keur- merk. Dat wil dan zeggen dat we moeten voldoen aan de eisen van de SKAL, Stichting Kontrole Alternatieve Land ­ bouw. De SKAL schrijft voor dat we onze schapen op stro in een potstal moeten houden, maar ook hoeveel dagen per jaar ze buiten moeten rondlopen. Verder mogen we geen chemische bestrijdingsmiddelen ofkunstmestgebruiken”, zo vertelt een enthousiaste Niemeijer. Kansen “Kijk, je hoort tegenwoordig veel boeren klagen over minister Brinkhorst, over de strenge mestwetgeving en de vele beperkingen. Ik begrijp de frustratie wel, maar ik zeg dan op mijn beurt: bekijk de zaak dan ook eens macro-eco- nomisch. Het heeft geen zin om hier in Nederland met zijn hoge grondprijs en quota maar door te gaan met de pro- ductie van een primair product als koeienmelk of varkens- vlees. Dat kan in Nederland eigenlijk niet meer. Het kan elders veel goedkoper. In Nederland zul je het moeten zoe- ken in de toegevoegde waarde, de ontwikkeling van een kwaliteitsproduct. De vraag daamaar is groeiende. Je bent toch in de eerste plaats ondememer. Let eens op de markt- ontwikkelingen. Nou, kijk dan ook eens of je misschien al die bedreigingen voor de landbouw kunt omzetten in kan ­ sen”, aldus de nieuwe pachter. Corney Niemeijer is van mening dat er veel voordelen aan de biologische landbouw verbonden zijn: “In de eerste plaats is de milieudruk laag. Je laat de natuur meer zijn gang gaan. We zijn echt geen geitenwol- len-sokken boeren. Op ons biologisch bedrijf willen wij qua productie denken in optima en niet in maxima. Dat wil zeggen dat je bij de productie van een dier niet het onderste