pagina 3 winter 1997

Monumentenzorg wijst nieuwe objecten aan voor bescherming Landgoed Twickel veel monumenten rijker De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft dit voorjaar op T wickel een aanzienlijk aantal nieuwe beschermde monu ­ menten aangewezen. Ruim twintig objecten uit de periode 1850 – 1940 vallen nu ook onder de Monumentenwet. Het doel van deze wet is om monumenten van bouwkunst en archeologie te behouden. Maarten Hermanussen Aanwijzing als beschermd monument biedt de garantie dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van deze bijzondere gebouwen. Naast een uitgebreide omschrij ving hecht de Rijksdienst een waardering aan elk object waarin het bijzondere cultuurhistorische en bouwkundige belang is aangegeven. Het jagershuis Casa Nova, uitgevoerd in Engelse cottage stijl. Foto: M. Hermanussen. Het aantal monumenten in de nabijheid van het kasteel is flink uitgebreid. De houten ophaalbrug uit het begin van deze eeuw, het smeedijzeren hek langs de Twickelerlaan, de twee boogbruggen met hekken die toegang ge ven tot het kasteelpark prijken nu op de lijst. In het park zijn de dub- bele ijskelder uit 1840/1906, de onlangs gerestaureerde Parkhut uit omstreeks 1850, een prieel met bijbehorend botenhuisje, een hertenschuur en eikelschuur uit circa 1870 en een natuurstenen zitbank uit 1922 als beschermde monumenten aangewezen. De in Nederland unieke dubbele ijskelder is de voort- zetting van een bestaande kelder die al in de achttiende eeuw op dezelfde plek was gesitueerd. Het ontwerp voor de Parkhut zou afkomstig kunnen zijn van de Engelse architect Robert Hesketh. Hesketh maakte tussen 1845 – 1850 verschillende ontwerpen voor verbouwingen van het huis Twickel en een tuinhuis. Het tuinhuis is uitgevoerd in een op Engelse cottages gei bouwstijl en kent een bijzondere architectonische detaillering. Het prieel met botenhuis, de eikelschuur en de herten ­ schuur dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw. De natuurstenen zitbank is in 1922 aangeboden door de pach- ters en het personeel van Twickel ter gelegenheid van het huwelijk tussen de baron en de barones. De zitbank staat in de rotstuin. Op het eilandje in de grote vij verpartij achter het kasteel staat het prieel met wanden van palissades en een overste- kend zadeldak. Dichtbij dit prieel staat op palen in het water een eenvoudig botenhuisje. Een bruggetje van plan- ken vormt de toegang tot het eiland. Kasteelboerderij en Braamrot De hoogste concentratie monumenten treffen wij uiter- aard aan in de unieke omgeving van het huis Twickel. Zo staat tegenover het huis de Kasteelboerderij. Deze boerde- rij van het dwarshuistype dateert in oorsprong uit 1790 met bijbehorende houten Paardeschuur uit 1881 en pomp uit 1894. Het dwarshuistype is op Twickel zeldzaam: behalve de Kasteelboerderij zijn er alleen in de nabijheid van het huis enkele dienstwoningen van dit type. De De Kasteelboerderij. Let op de fraai uitgevoerde windveren, eenielfde accoladevormige decoratie is toegepast bij het jagershuis Casa Nova. Foto: M. Hermanussen