pagina 3 winter 1996

Na het leegpompen van de vijvers is de aannemer met groot materieel aan de slag gegaan. De kranen gaven de vloeibare bagger aan elkaar door. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn en het park wat op adem gekomen is zult u de gelegenheid krijgen het park te bezoeken. Daama gaat het weer op slot. Het park is een zo belangrijk rustpunt in het zeer druk bezochte bos dat de natuur het niet kan missen. Ook zouden de vele bezoekers het beschadigen, niet kwaadwillend maar eenvoudigweg door het in hun enthousiasme onder de voet te lopen. De Stichting Twickel beraadt zich nog over de toekomst, wellicht wordt het af en toe opengesteld via excursies of door middel van een “open weekend”. Hiermee zijn in het Hof te Dieren goede ervaringen opgedaan. Aanpak Breede Riet verbetert de vitaliteit van bomen Herstel van het landschapspark van Zocher Het boscomplex De Breeriet, ook wel ‘De Riet’ of ‘De Breede Riet’ dat in het Twickelse bos, bij het jagershuis Casa Nova ligt, is een van de meest mysterieuze gebieden van het landgoed Twickel. Het feit dat dit park al sinds 1895 voor het publiek gesloten is zal daar zeker aan hebben bijdragen. De stichting Twickel heeft het plan opgevat dit park in zijn oude luisterte herstellen. Hans Gierveld De eerste herstelwerkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Als alle werkzaamheden zijn afgerond nodigen we u uithet resultaat de komen aanschouwen. In dit artikel wordt nader ingegaan op het ontstaan, de aanleg, het gebruik en het herstelplan van de Breeriet. Om u een indruk te geven van het gebruik van het park wordt geciteerd uit het werk van H.W. Michel, Herinneringen aan Twente. Michel is de zoon van de welbekende jacht- opzichter die jarenlang zijn werk verricht heeft vanuit de jachtopzichterswoning Casa Nova. Ontstaan De Breeriet ontleent zijn naam aan het moerassige karakter dat het had voor de aanleg van het park. Dit was geen natuurlijke situatie. Deze was ontstaan door de mens. Om de Noordmolen te laten werken was er een flink hoog- te verschil voor en achter de molen noodzakelijk. Dit werd bereikt door de Oelerbeek om te leiden. Het natuurlijke trace ligt waar nu de Twickelervaart loopt tot aan de Noordmolen. De gezondheidstoestand van veel bomen in de Breede Riet is de afgelopen jaren ernstig verslechterd. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Vanaf Carelshaven leidde men de Oelerbeek om: eerst bedijkt door een lager gebied en vervolgens door de hoge- re zandrug naar de Noordmolen. Door de bedijking werd