Pagina 3 voorjaar 2018

Ik ben een regelmatig
deelnemer aan de
Wooldereslopen. Starten aan
de rand van de Hengelose
woonwijk Woolder Es voor een
alom bekend parcours van 10 of
15 kilometer, grotendeels over
het landgoed Twickel. Ondanks
de grote deelname voel je je als
loper één met de natuur en is de wereld om je heen even ver weg.
Afgelopen februari kwam die buitenwereld na een kilometer of zes
opeens hard bij mij binnen. Mijn oog viel op een vrouw die langs het
voetpad van Borne naar Delden stond, normaal gesproken geen plek
waar publiek staat. Ze had een spandoek in de grond gestoken.
“Wie wind zaait zal storm oogsten”, luidde de tekst. Verder deed ze
niets, alleen maar kijken. Het spandoek verwees niet naar de sterke,
koude wind die de lopers moesten trotseren maar was een protest
tegen de bouw van twee grote windmolens, vlakbij, aan de rand van
het landgoed.
De tekst is in elk geval toepasselijk dacht ik in het voorbijgaan.
Want de plannen van de initiatiefnemers mogen inmiddels op forse
tegenwind rekenen. Het doel om ‘noabers’ achter de plannen te
krijgen, lijkt op dit moment niet haalbaar. Verontwaardigde buren
hebben zelfs een heus actiecomité opgericht. Ze vrezen negatieve
effecten, voor zichzelf en het landgoed.
Stichting Twickel en de VVT worden door het actiecomité gevraagd
om stelling te nemen. In dit nummer geven de beide voorzitters in
hun columns hun mening. In een redactioneel artikel is geprobeerd
de feiten zo objectief mogelijk weer te geven. Een poging om
initiatiefnemer en noaber samen om één tafel te krijgen, lukte niet,
want de verhoudingen in en rond het knooppunt Buren zijn wat killer
geworden. Wie wind zaait …
Geen onderwerp dat ons momenteel zo bezighoudt als duurzame
energie. Het verdeelt ons ook, niet alleen rond knooppunt Buren
maar ook in het peloton hardlopers van de Wooldereslopen. Als ik het
tweede rondje over het voetpad Borne-Delden loop, hoor ik dat een
loper iets tegen de vrouw met spandoek zegt. “Wie wind zaait, zal
energie oogsten.” Hij is waarschijnlijk voor.

Twickel bezit een ‘gouden slot’, in de 18e
eeuw
ontworpen door een dreamteam.

Louis Volker heeft afscheid
genomen van ‘de mooiste
baan van Twente’. Een
terugblik met een duurzame
gebouwenbeheerder