pagina 3 voorjaar 2012

Hooefrequent Spoorvervoer brengt oosten van net land zwaar in de problemen Sommige problemen keren met een zekere regelmaat terug en dwingen ons tot actie. Bij Twickel gaat bet dan vaak om de infrastructuur. Het landgoed Twickel ligt nu eenmaal op de Oost-West as, de kortste verbinding van de Randstad met Berlijn en verder. Ruim tien jaar geleden konden wij een zucht van verlichting slaken omdat minister Netelenbos besloten had geen goederenspoorlijn door Oost-Nederland aan te leggen. Door de uitbreiding van de Rotterdamse haven en het besluit om de spoorlijnen in de Randstad vrij te maken voor personentreinen (“Hoogfrequent Spoorvervoer”) zijn de plannen voor de goederenspoorlijn weer uit de kast gehaald. Voor 2030 houdt men rekening met 98 goederentreinen die door Oost-Nederland naar Oldenzaal moeten. Wegens geld- gebrek denkt men dat over het bestaande spoor te doen. Stelt u zich deze route eens voor: dwars door plaatsen als Arnhem, Velp, Dieren, Brummen en Zutphen. Vandaar is er de keuze tussen de route over Deventer, Almelo, Borne en naar Hengelo of de “Twentekanaallijn” van Zutphen langs Lochem en door Goor en Delden naar Hengelo. Als je doordenkt wat het betekent om bijvoorbeeld de spoorlijn door Delden geschikt te maken voor dit in ­ tensive gebruik dan wordt een belangrijk deel van de bebouwde kom onleefbaar. De enige afdoende oplossing zou onder- tunneling van de vele bebouwde gebieden zijn maar daar ontbreekt het geld voor. De angst die bij landgoedbeheerders leeft is dat men deze problemen denkt op te lossen door nieuwe spoortrajecten aan te leggen om de bebouwde gebieden heen. Hoe zou je dat in het geval van Delden willen doen? Dat kan niet iets anders betekenen dan een enorme aanslag op het landgoed Twickel. In Dieren en andere plaatsen speelt precies hetzelfde probleem. Het is mijn overtuiging dat zo’n aantal goederen ­ treinen onmogelijk over bestaand spoor door Oost-Nederland kan worden geleid. De enige geschikte oplossing is het door- trekken van de Betuweroute door dun bevolkt gebied richting Duitsland. Laten we dit probleem in Europees verband oplossen. Het gaat tenslotte 00k om inter- nationaal goederenvervoer. Hopelijk hebben velen van u de gelegen- heid aangegrepen om te reageren op de startnota voor dit onzalige plan met de mistige titel “Notitie Reikwijdte en Detailniveau". Albert Schimmelpenninck Station Delden.