pagina 3 najaar 2006

Eiland met botenhuis en kluizenaarshut Parkherstel op In het vorige nummer van het Twickelblad stond een uitgebreide toelichting van Michael van Cessel over de werkzaamheden in het zuidelijk deel van het huispark. In het voorjaar zijn vele honderden nieuwe hees- ters en bomen geplant. Met veel inzet van de hoveniers zijn deze de afgelopen droge periode doorgeloodst. Onder leiding van de Louis Volker, de bouwkundige van Twickel zijn in de zomer de kluizenaarshut (Hermi ­ tage) op het eiland in het ‘Grote Meer’ en het botenhuis ernaast prachtig hersteld. Op dit moment wordt de ‘Castell-brug’ naar een ontwerp van Van Gessel voltooid. Deze vormt de toegang naar dit eilandje. Voorbe- reidingen worden getroffen voor de restau- ratie van de kademuur achter het kasteel. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit het feit dat een gedeelte tijdens de zwa- re regenval op 4 augustus voorover in de gracht is gevallen. Van Gessel heeft inmiddels 00k zijn plan voor het herstel van het noordelijk deel van het huispark verder uitgewerkt. Min of meer onverwacht lijken er nu mogelijkheden te ontstaan voor de financiering van dit kost- bare project. Het gaat om een forse subsi- die van de Provincie Overijssel via het zo- genaamde Europaloket. Ook lijken er mogelijkheden te zijn een subsidie te krij- gen van het VSB-fonds. Een belangrijke voorwaarde vanuit het Europaloket is dat het werk eind 2007 gereed is. Dit wordt nog een hele klus omdat het om een groot ge- De nieuu/e winkel op de hoek Twickelerlaan/Bornsestraat Twickel bied gaat, waar veel zal moeten gebeuren. Ook hier gaat het om vele uiteenlopende werkzaamheden. Er komen drie nieuwe bruggen, die straks het beeld van de vele doorkijkjes gaan be- palen. Andere wensen zijn het plaatsen van het tempeltje naar een tekening van J.D. Zocher boven op het ‘Bergje’ en een prieel in de rozentuin. In de wildbaan wordt de vijver vergroot, de paden krijgen hun nieuwe belijning en er komt een eiland in de kleine vijver achter de rotstuin. De grote vijver wordt uitgebag- gerd, waardoor we weer helder water zullen krijgen met waterlelies in plaats van kroos. Een belangrijk onderdeel is het verplaatsen van de landgoedwinkel die sinds de start is gevestigd in een tijdelijke voorziening. De nieuwe locatie wordt het huis Alpha op de hoek van de Twickelerlaan en de Bornse- straat. Hier zal ook de nieuwe ingang van de tuinen komen. De familie Te Veldhuis, die daar jarenlang heeft gewoond, zal gaan verhuizen naar Delden. Het huis zal enkele essentiele aanpassingen moeten onder- gaan alvorens het geschikt is als landgoed ­ winkel. De verplaatsing van de tuinentree maakt het tevens mogelijk het parkeerter- rein in noordelijk richting op te schuiven zodat het beter wordt ingepast in het bos. Zodra er meer zekerheid is over de financie ­ ring van dit omvangrijke project zal de stichting een informatieavond beleggen voor gei Dit zal bekend wor ­ den gemaakt via de regionale pers. Jet Schadd