pagina 3 lente 2005

Nieuwc bcwoners voor het erve Sluiswachter Erve Sluiswachter. De naam doet vermoeden dat deze boerderij bij de sluis ligt. De sluis bij Wiene wel te verstaan. Maar wie daar gaat kijken, komt bedrogen uit. Aan de kade liggen de wit gepleisterde huisjes, die overduidelijk van Rijkswaterstaat zijn. Onder aan de dijk ligt wel een boerderij, maar de zwart-witte luiken die een Twickelboerderij kenmerken, ontbreken. De boerderij en het erf zijn zorgvuldig gerestaureerd. N ee, voor erve Sluiswachter moet je precies de andere kant op. Wanneer je op de kaart kijkt, zie je dat je de boerderij een paar kilometer ten noorden van de sluis moet zoeken. En ja hoor, tegenover de oude melkfabriek, net voordat de weg een flauwe bocht naar rechts maakt en over de Twickelervaart gaat, loopt een pad het bos in. Aan het begin ervan staat een bordje van het landgoed Twickel met daarop onder andere de vermaning honden aan de lijn te houden. Een duidelijker aanduiding dat dit pad naar een huis voert, geeft een paal- tje aan met daarop twee huisnummerplaatjes onder elkaar. Als je het slingerende pad door het bos volgt, kom je ineens op een open plek waar links een oude kapschuur oprijst en rechts een grote boerderij: erve Sluiswachter. Sinds kort wordt de boerderij bewoond door twee families. Gerrit en Nicole Naafs aan de ene kant van de boerderij; Bert en Ellen Morsink met hun begin januari geboren baby Teun aan de andere kant. Dubbele bewoning dus. Is dat zo bijzonder? Ja, in dit geval wel. Natuurlijk kwam dubbele bewoning op het landgoed al wel vaker voor, maar dan ging het altijd om een pachtboerderij waar twee generaties woonden. Het unieke nu is, dat Twickel een vrijgekomen boerderij aan twee jonge gezinnen verhuurt. Ook voor een modaal gezin moet het haalbaar zijn om op een boerderij te kunnen wonen, is de Twickelgedaehte hierachter. Bijkomstig voordeel is natuurlijk dat er voor grotere boerderijen een goede, levendige bestemming kan worden gevonden. Een droom De familie Naafs is al jaar en dag verbonden aan erve Sluiswachter. Gerrits grootvader boerde er al en later nam zijn zoon, Gerrits vader, het bedrijf over en werkte daarnaast in de melkfabriek. Na diens overlijden heeft de boerderij lang leeg gestaan. Het kreeg verschillende bestemmingen. Er zou een biologisch bedrijf gevestigd worden of er zou iets met fruitbomen komen. Precies weet