pagina 3 lente 1995

Boeren Fraterwaard houden voeten net droog Het wassende water in Gelders Twickel Nederland was in de greep van het hoge water, en ook Twickel ontkwam niet aan de gevolgen. De cultuurgronden van het landgoed „Hof te Dieren” (500 ha) liggen in de uiter- waarden van de IJssel. Hier zijn zeven pachtbedrij ven geves- tigd, waarvan er, tijdens de hoogwaterperiode, zes alleen per boot bereikbaar waren. Ron Blom Op de luchtfoto op de voorpagina staan de boerderijen van de pachters welke in het verslag worden genoemd. Om een idee te vormen hoe snel het water stijgt en ook weer kan zakken is achter de dagen de waterstand bij Lobith geno- teerd (in meters + N. A.P.), + of – de te verwachten water- stand in de loop van de dag. Een verslag van wassend tot vallend water in Dieren. Maandag 23 j anuari Lobith 10.66+ 0.17 Het regent enorm in Belgie en Duitsland, de rivier zit vol en zal nog veel meer water moeten ontvangen en afvoe- ren. Het wordt hoogwater! Dinsdag24januari Lobith 11.58 + 0.92 Snoeihout, afkomstig van knotwilgen en meidoornha- gen, dat nog in de uiterwaarden ligt, moet in allerhaast worden verbrand om te voorkomen dat alles naar Kampen drijft en er problemen ontstaan met Rijkswaterstaat. Met een shovel het snoeihout op hopen schuiven en verbran- den. Met een uitrijwagen wilgenhout verwijderen van een plek welke al te nat is geworden om er met een shovel te kunnen werken. De schaftwagen van het banenpoolproject uit de uiterwaarden gehaald. Woensdag25januari Lobith 13.67 + 2.09 De stijging zet door. De stroomkast uit de Fraterwaard wordt verwijderd. Het park en het aangrenzende Paardebroek stromen deze keer versneld vol, omdat de duiker onder de Doesburgse dijk, ten behoeve van restau- ratiewerkzaamheden, is losgemaakt, en hierdoorde terug- slagklep niet functioneert. Het is te hopen dat er geen storm komt, wantde bomen staan allemaal in doorweekte grand, waardoor omwaaien niet veel te betekenen heeft. Donderdag 26 januari Lobith 14.65 + 0.98 Boot klaarmaken, motor testen, vangnetten en waad- Achter de Dollemansstede. Van links naar rechts de voorzitter van de stichting Twickel G.F. Boreel, pachter J. van Beek en de opzichter H.J. F. Blom.