pagina 3 herfst 1998

De uerbouwing van het erve Wanink tot woonboerderij Nieuwe bewoners genieten van een bijzonder pand op een fraaie plek Wie aan het eind van de Twickelerlaan de Es oprijdt, ziet plotseling een markant gebouw opdoemen, de jachtboerderij Wanink. De boerderij dateert uit 1881, maar daarvoor heeft op deze plek een gewone boerderij gestaan. Het huis is gebouwd voor Carel George baron van Heeckeren van Wassenaer die als jachtlieftiebber een boerderij met een jachtkamer wenste waar op jachtdagen tussen de middag gegeten kon worden. Generaties lang is het Wanink tevens een boerenbedrijf geweest. De boerderij wordt momenteel verbouwd tot woonboerderij. Nieuwe bewoners genieten nu van het uitzicht vanuit de jachtkamer waar men in de verte het silhouet van Delden kan zien. Maarten Hermanussen Er is veel veranderd op erve Wanink sinds mei 1996 toen Gert en Karin Banis de boerderij kochten en de grond De vroegere jachtkamer van erve Wanink is ingericht als keuken. Foto: D. Bekkers. in erfpacht verkregen. De nieuwe bewoners hielden een kleine hectare rondom de boerderij en de rest van de grond ging na een herverkaveling in 1996 en 1997 naar een nabu- rig pachtbedrijf. Twickel heeft toen zorg gedragen voor de erfbeplanting. Zo werden er meidoornhagen, die ook de es sieren, aangeplant. Verder werd er een kikkerpoel gegra- ven. Schuin achter de boerderij werden diverse varkens- schuren en kapbergen gesloopt. Alleen de karakteristieke schuur in de stijl van de boerderij en een hooiberg bleven staan. In 1997 zijn het huis en de schuur op de Rijksmonumentenlijst geplaatst, wat betekent dat er aan de buitenkant niets gewijzigd mag worden. Traditie “We hadden een leuk huis in Boekelo, ook in het bui- tengebied, maar dat lag in de buurt van de autobaan en het lawaai werd steeds sterker. Toen zijn we rond gaan kijken, we wilden eigenlijk wel een boerderijtje. Toen hoorden we dat Twickel ook wel eens boerderijen verkoopt en dat het Wanink vrijkwam. We hebben toen de Stichting een brief geschre ven. Daarna volgden er heel wat gesprekken met de rentmeester. Kijk, verkopen aan de hoogste bieder is abso- luut geen kunst, maar dat wil Twickel volgens ons dus dui- delijk niet. Dan zouden ze naast de opstallen ook de grond voor veel geld erbij verkopen, maar wel alle zeggenschap verliezen. Met de erfpachtconstructie is het heus niet alleen weggelegd voor de zeer kapitaalkrachtigen. Men wil van Twickel geen ‘bungalowpark voor welge- stelden’ maken, zoals wel eens gezegd is. Er wordt grondig bekeken of je gevoel hebt voor de stijl en traditie van Twickel en of je past in de buurtschap”, aldus Gert Banis. Gemoedelijk Men hoort wel eens geluiden dat nieuwkomers afbreuk zouden doen aan het plattelandsleven in een buurtschap. “Dat geldt hier beslist niet. Iedereen vaart eigenlijk wel bij De jachtboerderij staat aan de rand van de es. Foto: D. Bekkers.