pagina 3 4 1998 tijdschrift

De ophaalburg over de buitengracht maakte deel uit van de beveiliging van bet kasteel Nachtwakers hielden op Twickel de wacht Vooral’s zomers, tijdens het toeristenseizoen, zie je drom- men mensen voor het hekje op de ophaalbrug voor kasteel Twickel staan. Vooral kinderen zijn gefascineerd door de houten brug en vragen hun ouders of de brug ook echt omhoog kan, net als in de sprookjes en verhalen over ridders en kastelen. Dit kan: ook al is de brug minder oud dan menig- een denkt, hij werd in een tijd waarin elektronische beveili ­ ging nog niet zo ver was voortgeschreden door de nachtwa- ker wel degelijk ingezet bij de beveiliging van het huis. Aafke Brunt en Maarten Hermanussen In 1926 maakte de vaste brug over de buitengracht plaats voor een houten ophaalbrug naareen ontwerp van de Amersfoortse architect H. A. Pothoven. Deze architect kan min of meer beschouwd kan worden als de opvolger van de op Twickel bekende Engelse architect W.S. Weatherley, overleden in 1921. Pothoven begon zijn werkzaamheden op Twickel met de bouw in de jaren 1924 – 1925 van de karakteristieke personeelswoningen aan de Watertoren- straat. In de daarop volgende jaren maakte Pothoven talloze tekeningen voor verbouwingen en aanpassingen van dienstwoningen, verbeteringen in het kasteel en de uitbrei- ding van de grafkelder van de Van Heeckerens op de Alge- meene Begraafplaats in Delden. Met het optrekken van de ophaalbrug begon de dienst van de nachtwaker. Waarschijnlijk zijn er ook in vroeger tijd al nachtwakers geweest. De eerste gegevens over jon- gere tijden dateren van 1912. Nachtwaker In 1912 vonden op kasteel Twickel als gevolg van de installatie van elektrische voorzieningen grootscheepse verbouwingswerkzaamheden plaats. Werklieden liepen in en uit en vaak kostbare bouwmaterialen lagen her en der verspreid. Een chaotische situatie die vroeg om een ver- scherpte controle, met name na zonsondergang. Op 18 februari werd in de persoon van Gerrit Jan Antonie Wiege- rink de eerste nachtwaker aangesteld. In 1931 werd hij opgevolgd door L.J. Brilman, waama van 1960 – 1974 de laatste nachtwaker J. Honnef deze functie vervulde. De eerste nachtwaker had het blijkbaar zo druk dat hij in de periode 14 September – 14 november 1912 voor de 5 I 9 ij&im 1 LlKilBilM In 1926 werd de vaste brug over de buitengracht vervangen door een ophaalbrug. Tijdens de werkzaamheden behielp men zich met een noodbrug. Foto uit het album van M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer, 1926.