pagina 28 zomer 1997

De akte van aankoop door Herman van Twickelo van het huis Eijsink in 1347. De inhoud is samengevat in het op bladzijde 3 afgedrukte kader. Huisarchief Twickel, inv.nr. 2796. Foto: J. Mulder. Twickelblad 1997 Jrg. 7 no. 2 pag. 24