pagina 27 winter 1994

Korte berichten Asielzoekers Een groep asielzoekers uit het opvangcentrum Azelo is sinds afgelopen zomer actief op het landgoed Twickel. In de weides tegenover het kasteel plaatsten zij nieuwe afras- teringen van degelijke eiken palen, een arbeidsintensief werk waar anders geen tijd voor zou zijn. In de herfst is een groep aan de slag gegaan in de moestuin, waar de grote kas onderhanden is genomen. Hetijzerwerkis schoongemaakt en in de menie gezet en voorbereidingen worden getroffen voor de algehele restauratie van deze Victoriaanse kas. Na de restauratie zal deze weer in gebruik worden genomen ten behoeve van de Twickel tuinen. De asielzoekers die hier actief zijn blijken vaak vak- mensen te zijn. De stichting is bijzonder blij met hun inzet. Stucwerk oranjerie Bij de restauratie van de oranjerie in 1993 zijn de muren en plafonds van nieuw stucwerk voorzien. In de afgelopen winter ontstonden er echter grote problemen bij de vocht- huishouding; het vochtgehalte bleek veel te hoog. Hierdoorkregen de oranjerieplanten last van schimmels en ongedierte, iets wat vroeger nauwelijks voorkwam. Uit onderzoek bleek dat het nieuwe stucwerk niet ademt, d.w.z. het neemt geen vocht op. Om te voorkomen dat er deze winter opnieuw vochtproblemen zouden ontstaan is het besluit genomen de nieuwe stuclaag radicaal te verwij- deren. Een minder leuk karwei dat begin oktober door ver- schillende medewerkers van Twickel in een korte tijd is uitgevoerd zodat de oranjerie planten op tijd naar binnen konden. Het vochtprobleem is hiermee opgelost maar de muren moeten nog van een nieuwe afwerklaag worden voorzien! Oude rentmeesterij Vanaf 1 december is het vroegere rentmeesterskantoor aan de Hengelosestraat te Delden verhuurd aan het PR bureau Van Dantzig Lichtenveldt Nooteboom Twente B.V. In de afgelopen maanden zijn de kantoorruimten grondig opgeknapt met behoud van het voomame karakter. De rest van het monumentale pand, de vroegere rentmees- terswoning, wordt al sinds 1986 verhuurd aan de familie Roessingh. Nieuwe goederenspoorlijn Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet is er weer discussie over de noodzaak van de goederenspoorlijn door de Betuwe. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat zal geen begin worden gemaakt met de trace procedures voor de noordelijke aftakking van de Betuwelijn. Dat schrijft minister Jorritsma in een recente brief aan de Tweede Kamer. Voor de landgoederen in Overijssel en Gelderland die mogelijk doorsneden worden, een hoopvol bericht, maar uitstel hoeft geen afstel te worden ! Verkoop grond In September heeft de stichting enkele percelen land- bouwgrond verkocht aan de gemeente Stad Delden ten behoeve van woningbouw. Hier wordt een nieuwe wijk gebouwd die zal heten naar de nabijliggende boerderij Rannink. Deze boerderij zelf en de fraaie eiken kunnen gelukkig blijven bestaan als herinnering aan een fraai Twents landschap tussen Stad Delden en het Twente kanaal. Eeuwenoude eik Zonder directe aanleiding is een enorme eik in het „grote meer” achter het kasteel gevallen. Bij nader inzien bleek de wortelvoet zwaar ingerot te zijn. In zijn val verpletterde de eik een voetbrug naar de andere kant van de vijver. De boom is inmiddels met een gigantische kraan uit de vijver getild; de brug wacht nog op herstel. Lezing Wereld Natuurfonds Op woensdag 18 januari om 20.00 uur zal de heer N.F. Halbertsma in cafe-restaurant ‘t Hoogspel te Delden een eigen film vertonen over de problematiek van de oerwouden in het Indiaanse Amazonegebied. De heer Halbertsma is oud-direkteur van het W.N.F. en kent het gebied al decennia lang. Het unieke van deze avond zal dan ook zijn dat hij de situatie van nu gaat vergelijken met die van 30 jaar geleden. Dit zal zeker bijdragen tot verdieping en verbreding van onze inzichten over deze materie. Als bijdrage in de kosten wordt f2.50 per persoon gevraagd. Als leden van de Vereniging Vrienden van Twickel zijn we hierbij van harte welkom!