pagina 27 voorjaar 2006

De eerste oogst. Kwajongen worwijnboer In het Twickelblad 2004/3 schreef ondergetekende over zijn wijngaard op het Hof te Dieren. Hoe hij als kleine jongen met zijn oudere broer over het vervallen Hof te Dieren struinde; zure druiven gapte bij een vervallen kas en de laatste nog hele ruiten van die kas aan gruzelementen gooide. En hoe hij jaren later met diezelfde broer op hetzelfde terrein bezig was een wijngaard aan te leggen. Nu i,sjaar later – om precies te zijn op 2 december jl. – volgde de presentatie van de Dierense Eersteling, een primeurwijn, die veel lovende readies ontlokte. Hieronder een verslag van ‘plant’ tot oogst. De goede grondsoort Celderse loss en de klimatologische omstandigheden in 2004 en 2005 zorgden voor een geweldige groei van de druivenplanten. Vrij veel regen in 2004 en wat meer zon in 2005 gaven een stevige en krachtige plant. De oude moes- tuinmuur van 2,75 m. hoogte is een ideale warmteopslag tijdens de winderige perio- des gebleken. De enige echte schade in het eerste seizoen ontstond door wildvraat. Hoewel de wijngaard voor het grootste deel ommuurd is, staat een kwart ervan in recht- streeks contact met de Veluwezoom en de uiterwaarden van de IJssel. Een roedel van vier reeen deed zich een aantal dagen te- goed aan de jonge uitlopers van circa 1000 druivenplanten; cultuuren natuurgaan niet altijd even goed samen! Een twee meter hoog wildraster voorkomt sindsdien een bezoekje van ongenode gasten. Een enkele haas en konijn daargelaten. Bloei Begin juni was het nog vrij koud, waardoor de bloei even op zich liet wachten. Maar toen knapten vrijwel alle bloemknoppen tegelijk open. Tegelijk! De bedoeling van veertien druivenrassen met verschillende bloei- en rijpingstijd had dit nu juist moeten voorkomen! Want gelijktijdige bloei bete- kent 00k gelijktijdig rijp zijn. Croei juli stond in het teken van ongekende groei; iedere plant leek wel het oneindige te willen bereiken. We waren continue be ­ zig met het in toom houden van de planten door te snoeien en ze goed tussen de ge- leidingsdraden vast te zetten. Ook het gras en het onkruid onder en tussen de druiven- rijen bleef gestaag groeien. E6n keer per week moest er worden gemaaid en om de drie weken gingen we met een schoffelap- paraat tussen de druivenstammen door. Rondleidingen Augustus, voor velen de vakantiemaand bij uitstek, was voor ons een maand met veel werk en veel rondleidingen. Dit laatste maakt het vak van wijngaardenier in Ne ­ derland juist zo leuk. Croepen gei seerde mensen laten zien, voelen en proe ­ ven dat er in ons land bijzonder goed druiven geteeld kunnen worden. Vanaf eind augustus begonnen de druiven te kleuren. Het moment voor de vogels om eens te komen proeven. Merels, lijsters, spreeuwen en zelfs kouwen vlogen af en aan met de bek vol bessen. Voor ons nog veel te zuur, voor de vogels een waar feest- maal, dat alleen kon worden verstoord door ‘vogelafschrikapparatuur’ in te zetten. Uit diverse luidsprekers in de wijngaard weerklonken nadien akoestische angstkre- ten van een aantal (roofjvogelsoorten. Oogst Twee van de witte rassen ‘Merzling’ en ‘So ­ laris’ werden 26 September jl. geplukt en nog dezelfde dag in de tijdelijke wijnkelder in Drempt verwerkt. De eerste oogst was een feit! Uiteindelijk wachtte 150 liter verse most op de gist om de suikers om te zetten in alcohol. In de weken daarna hebben we in totaal zo’n 1500 kg druiven kunnen oogsten. Coed voor in totaal 1000 liter Nederlands wijn. De Dierense Eersteling, een primeur ­ wijn, kreeg lovende readies! Wij zien met spanning de resultaten van de overige negen soorten af. De Landgoedwinkel van Twickel verkoopt ‘t ‘Dierens Drupje’. Vindt u het leuk om ook eens op de wijn ­ gaard te komen kijken, dan kan dat. Het grote toegangshek staat regelmatig uitno- digend open. Op de website staat alle rele- vante informatie. Youp Cretier website: www.domeinhoftedieren.nl e-mail: wijncaard@cretier.nl