pagina 27 herfst 1995

Korte berichten Aanleg golfbaan Parkhut wordt gerestaureerd De gemeente Ambt Delden heeft de benodigde aanleg- vergunning verleend aan de Twentsche Golfclub, zodat de aanleg direct na de zomervakantie kan beginnen. De ver- gunning is verleend onder een aantal voorwaarden waar- over al eerder overeenstemming was bereikt met de Twentse Golfclub en Twickel. Zo heeft de Stichting Twickel de verplichting om binnen drie jaar na de aanleg ca. 8 ha bos elders op het landgoed aan te planten. De Twentsche Golfclub mag voor het publiek alleen gebruik maken van de toegang aan de Almelosestraat. Dit om te voorkomen dat de plattelandswegen zoals de Krudersweg te zwaar zouden worden belast. Erve Nieuw Buren uitgebrand Op 22 juni is brand ontstaan in het dak van het boerde- rijtje Nieuw Buren aan de Spiekerweg te Woolde (gem. Hengelo). Deze voormalige boerderij wordt bewoond door de familie Brugman. Binnenkort zal begonnen wor ­ den met de herbouw waarbij het uiterlijk zoveel mogelijk in de oude toestand wordt gehandhaafd. Het erve Nieuw Buren brandde uit. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Droog weer houdt aan Ten zuiden van kasteel Twickel ligt de zgn. Parkhut. Deze ligt verscholen in het park, maar is te zien wanneer men vanaf de stenen brag voor het kasteel naar links kijkt. De parkhut is van oorsprong 18e eeuws maar heeft in de 19e eeuw een romantisch Engels aanzien gekregen. Het huisje dat in een slechte staat verkeert is de door heer R.C. de Bruijn in het kader van zijn studie opgemeten. Ook heeft hij een restauratieplan opgesteld. Gezien de slechte staat van dit unieke monument heeft het stichtings- bestuur besloten de benodigde middelen ter beschikking te stellen. Inmiddels zijn de werkzaamheden in uitvoering genomen, waarbij de nu afgestudeerde De Bruijn de kans krijgt zijn kunnen ook in de praktijk te tonen! De Parkhut staat ten zuiden van het kasteel. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Twickeleik levert recordprijs op Sinds enige tijd wordt het meest waardevolle hout ver- kocht via een veiling in Duitsland, „Versteigerung”. Alleen de mooiste stammen die in aanmerking komen voor hoogwaardige toepassingen zoals de meubelindustrie komen voor deze veiling in aanmerking. De hoogste prijs werd geboden voor een eik afkomstig van het landgoed Twickel met een inhoud van 3,35 m 3 . Deze bracht maar liefst / 7.350,= op. Dit is bijzonder veel als men bedenkt dat de gemiddelde houtprijs zich rond de / 100,= per m 3 beweegt. Na een nat voorjaar sloeg het weer in de loop van juni om en vanaf dat moment werd het warm en droog. Hoewel er sindsdien nog wel wat regenbuien gevallen zijn is de voorraad vocht in de bodem langzamerhand tot een mini ­ mum gedaald. Veel boeren hebben van het mooie weer geprofiteerd door gras als hooi te oogsten. Wel begint men zich zorgen te maken over de mais. Van het bomenbestand hebben vooral de vlakteworte- laars, zoals de beuken, het moeilijk. Hier en daar verkleu- ren zij ook bruin. De indruk bestaat dat vooral die bomen het moeilijk hebben die in het voorjaar juist met een te hoge grondwaterstand hebben gekampt. Dit kan er de oorzaak van zijn geweest dat de diepere wortels zijn afgestorven terwijl deze nu juist nodig zijn om het water uit de diepere lagen op te zuigen. GNP-plaquette voor plantencollectie De Nederlandse botanische tuinen beheren een aantal plantencollecties van bijzondere waarde. De meest waar ­ devolle collecties vormen samen de Gedecentraliseerde Nederlandse Plantencollecties (GNP). Net als andere museale collecties behoren ze tot ons nationale cultuurbe- zit. Op 28 September reikt het bestuur van de Stichting Nederlandse Plantentuinen de GNP plaquette uit aan de tuin van Twickel. Met deze plaquette krijgt de tuin als het ware een „Michelin-ster” voor haar bijzondere en waarde ­ volle Citrus collectie. A. H. Schimmelpenninck