pagina 26 herfst 2003

Blikseminslag In het begin van de zomer werden we opgeschrikt door blikseminslag in een monumentale beuk in het park, niet ver van de Eikelschuur. Dit betekende niet alleen het einde van de beuk waarvan de bast ontploft leek te zijn. Ook was er een forse schade aan electronische apparatuur in de landgoedwinkel en zelfs in het kasteel. De getroffen beuk. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Aanbieding Hoftheater Het mobiele Hoftheater. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Op 21 juni werd het nieuwe mobiele podium in gebruik genomen. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Twickel. Op deze prachtige avond werden alle bewoners van de landgoederen van de stichting en vele relaties uitgenodigd voor een muziekuit- voering in het park vlakbij het kasteel. Het bekende gezel- schap Combattimento Consort speelde onder andere muziek van Unico van Wassenaer, een van de vroegere bewoners van Twickel. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst droeg voorzitter Krudop het zogenaamde Hoftheater over aan de burge- meester van de gemeente Hof van Twente, mevrouw Bijleveld. Het mobiele podium dat dankzij fmanciele steun van verschillende sponsors tot stand kwam, komt daarmee ter beschikking van de hele gemeente. Collega stichtingen Eveneens ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Twickel vondop 15 augustuseen bijeenkomst plaats waarvoor vertegenwoordigers van elf andere land- goedstichtingen waren uitgenodigd. Tijdens de informele kennisuitwisseling kwamen enkele thema’s aan de orde die bij de meeste stichtingen actueel zijn. Zo kwamen ter sprake de ruimtelijke ordening en in het bijzonder de bedreiging van landgoederen door verstedelijking en de toekomst van de agrarische sector in fraaie maar voor de boer onpraktische landschappen. A.H. Schimmelpenninck Vereniging Vrienden van Twickel Bezoek aan het hof Espelo Op 31 augustus brachten 94 leden van de Vereniging Vrienden van Twickel een bezoek aan het Hof Espelo, dat in handen is van Landschap Overijssel. Het eerste uur verzorgde de heer Van Oostindie een lezing over de historic, de flora en de fauna van het landgoed. Hij vertoonde daarbij prachtige dia’s, die door hem zelf waren gemaakt. Vervolgens gingen we naar het Natuurinformatiecentrum in het verbouwde Koetshuis van Hof Espelo. Daarna werd de groep gesplitst in vier kleinere groepen, die onder leiding van deskundige gidsen een wandeling van anderhalf uur over het prachtige landgoed hebben gemaakt. We konden daarbij met eigen ogen aanschouwen wat de heer Van Oostindie tijdens zijn lezing had verteld. Zo werden bijvoorbeeld op het (enkele jaren geleden geplagde) heideveld weer de gentiaanklokjes en zonne- dauw aanschouwd. Een bijzonderheid was nog, dat een van onze leden, de heer Kerkhoff, voor alle deelnemers een oude kaart van het landgoed uit 1729 ter beschikking had gesteld. De deelnemers van de excursie ontvingen elk een exemplaar van deze kaart. De middag werd door alle aanwezigen zeer gewaar- deerd.