pagina 25 herfst 1994

Op dezefoto is te zien dat niemand minder dan de dominee, dichter en schrijver Frangois Haverschmidt, beter bekend onder de schuilnaam Piet Paaltjens, zijn naam voluit in een van de Twickelse beuken sneed. Uiteraard zijn in de afgelopen 100 jaarde letters in de breedte, door het dikker worden van de boom, sterk uitgerekt tot ruim een meter. De hoogte van de letters is echter erg gaaf gebleven. Haverschmidt was zo vriendelijk bij dit visitekaartje ook nog het jaar te vermelden, waarin hij, als man van middelbare leeftijd (44jaar) dit kerfwerk verrichtte. Foto: J. Mulder Vereniging Vrienden van Twickel en voorloper van het Twickelblad), berekende de heer D.M. Semler in 1979 de vermoedelijke leeftijd van de beuk. Hij nam aan dat de boom van Piet Paaltjens ruim 200 jaar oud moet zijn. Semler wist zelfs de vermoedelijke omtrek van de toen honderdjarige beuk een eeuw geleden, toen Haverschmidt zijn naam erop aanbracht, te bepalen: circa 234 cm. TENTOONSTELLING IJsvogels – Beekjuwelen Dit najaar besteedt museum Natura Docet in Denekamp extra aandacht aan de ijsvogel, een schitterend beekjuweel dat slechts door weinigen in Nederland gezien wordt. Toch broeden er jaarlijks gemiddeld ruim 100 paar. Na een paar koude of strenge winters kan het aantal broedparen zakken tot minder dan 10 paar. IJsvogels trekken niet weg. Wanneer de sloten dichtvriezen worden de visjes onbereikbaar voor ijsvogels en sterven ze. De terugkomst van de ijsvogel na strenge winters geschiedt vanuit het Duitse middelgebergte en de Ardennen. Niet alleen de koude, maar ook de vervuiling en kanalisering van beken heeft het leven van de ijsvogel in Nederland moeilijk gemaakt. De recreatie en het kanovaren zijn plaatselijke oorzaken van het ontbreken van ijsvogels in overigens geschikte gebieden. Met medewerking van Vogelbescherming Nederland en vele andere organisaties heeft museum Natura Docet kans gezien een indruk- wekkend beeld van de ijsvogel en zijn “verborgen” leven te schetsen. Diorama’s van beekoevers, dwarsdoorsneden van beekdalen en maquettes geven samen met natuuropnamen van ijsvogelspecialisten een overzicht van het leven van ons meest tropisch aandoend juweel in Nederland. De tentoonstelling in Natura Docet loopt nog tot 31 december 1994. De openingstijden zijn op weekdagen van 10.00 -17.00 uuren in het weekend van 13.00 -17.00 uur.