pagina 24 zomer 1996

In 1687 gaf Amadea Isabella van Flodorff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt, opdracht tot bet bouwen van de kerk in Lage. Ditfeit wordt herdacht in twee inscripties, een boven de hoofdingang, waarin tevens melding wordt gemaakt van bet leggen door Amadea Isabella van de eerste steen op 11 juni 1687, en een andere boven de ingang aan de zijkant. In oktober 1688 werd de kerk in gebruik genomen. De stichtsterfmancierde de bouw nit eigen middelen. Foto P. Oosterhuis, Amsterdam, ca. 1890 en archief Vrienden van Twickel.