pagina 24 zomer 1994

Een bezoek aan Twickel in 1812 In de zomer van 1812 bezoekt de jonge Willem de Clerq de omgeving van Almelo. Hij houdt hiervan een franstalig dagboek bij. Twee van zijn uitstapjes leiden naar Delden en Twickel. We laten hieronder de desbetreffende passages volgen. Uiteindelijk komt men in het bos van de graaf van Twickel. Hier verandert het beeld en komt men door schitterende lanen met enor- me bomen, vooral eiken zoals men die in deze omgeving in het geheel niet ziet. Het kasteel is gedeeltelijk gemodemiseerd. Men nadert door het Deldense bos en ziet aan zijn linkerhand de op bevel van de graaf gebouwde boerderijen, waar alles op Friese wijze is inge- richt. Men ziet de properder huizen en houten hokken voor de schapen. Hier maakt men ook kaas wat hier in de omgeving niet gebrui- kelijk is. Tenslotte keerden we terug, we kwamen nog eens door het Twickelse bos, waar we tussen de bomen een zeer fraaie waterpartij zagen liggen. Ik zag ook een met ossen bespannen ploeg. We kwamen aan in het Posthuis bij Van Heek, waarin zich de beste herberg bevindt. Door Delden gaat een grote weg naar Duitsland. Hier ook kwam de koning langs tijdens zijn vlucht en verschillende personen hier zagen hem en herkenden hem. Onder de talrijke inscripties die men op de ruiten van de herberg vindt, zag ik die van de heer Bongaard die hier opgehouden werd door de ziekte van zijn echtgenote. “Gij die door tegenspoed hier opgehouden word. Gaat in het Twickelsch bosch ligt vind gij tijd te kort”. Kasteel Twickel heeft niet veel alure, hoewel het een goed gebouw is. Maar men vertelt me dat er prachtige zalen in zijn. De graaf wiens eigendom het is, heeft vele bezittingen en een heel mooi huis in Den Haag. Hij is van de familie Van Wassenaer Obdam. Zijn vader was verscheidene jaren ambassadeur van de Staten(-Generaal) in Wenen. Hij telt onder zijn voorouders de Wassenaer die in 1666 (sic bedoeld wordt 1665) de lucht in vloog in de slag tussen de Engelsen en de Hollanders. De ingang van het park door de oranjerie is nogal bekrompen, maar vervolgens zijn er prachtige gezichten op het water dat het kas ­ teel omringt en vanaf een soort berg die oprijst is het park niet dichtbegroeid zoals ons platteland. Het is meer op Engelse wijze inge- richt. De vader van de graaf vond er een groot genoegen in om zijn tuinen te herstellen. Maar deze graaf laat alles verwaarlozen en laat alleen de bloemen verzorgen. Wat een bijzonder aardig effect gaf was een zestigtal damherten. Vooral wanneer men deze de tui ­ nen van de ene kant naar de andere met de grootst mogelijke snelheid zag doorkruisen. Na een snelle blik op de bloemen geworpen te hebben, liepen we naar het bos. In vroegere jaren had een tuinman hier een soort cafe gehouden, waar men wijn of thee kon drinken. Maar aangezien deze graaf hem had verjaagd, was alles in wanorde geraakt. Het huis- je, waarin hij gewoond had, was geheel verlaten en was al aangetast door de tand des tijds. Het stromende water stond stil en de paden waren overdekt met braamstruiken en onkruid, alles was vemield. Toch had dit bos ook indrukwekkende kanten en enorme bomen. Over bomen gesproken, we zagen op onze weg de restanten van een geweldig grote beuk. Hij was verkocht voor (… een onleesbaar bedrag). Een man had 200 dagen werk gehad om hem te kappen en de buit vormde 100 paardevrachten. Na aldus de omgeving van Delden te hebben doorkruist keerden we per rijtuig terug. We reisden met veel plezier, want de maan die zijn voile wasdom had bereikt, verlichtte op lieflijke wijze het land. Boekaankondiging Komt er een tweede boek rond de historie van de NettelhnrQf 2 Walraven van Heeckeren. In oktober 1991 verscheen van de hand van H.J. Hiddink, geboortig uit de buurtschap Nettelhorst in de gemeente Lochem het boek De Nettelhorst, geschiedenis van het kasteel en van de marke Nettelhorst-Langen. Bij voldoende belangstelling zal uitgeverij Van de Berg te Enschede thans een tweede boekwerk doen verschijnen rond de historie van de Nettelhorst. Het handelt over wie wel genoemd mag worden “de meest illustere baron” die op kasteel Nettelhorst heeft gewoond en wiens portret in de eetkamer hangt van kasteel Twickel. Het boek draagt als titel: WALRAVEN VAN HEECKEREN, 1643 – 1701, vrijheer van Nettelhorst thuis op Twickel. Er wordt een voorintekening gehouden, waarbij gegadigden in de gelegenheid worden gesteld tegen gereduceerde prijs in het bezit te komen van dit boekwerk. De voorintekenprijs bedraagt F 35,—. Nadien bedraagt de prijs F 42,50. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met Uitgeverij Van de Berg, Antwoordnummer 110, 7500 VB Enschede, tel. 053-312773 of met de auteur H.J. Hiddink, Kerkedennen 65,7621 EB Borne, tel. 074-664381.