pagina 24 winter 1993

Precies honderdjaar geleden stond de Twickelse watertoren nog in de Steigers. Op 9 mei 1983 was door ingenieur H.P.N. Halbertsma het bestek bekendgemaakt voor de aanbesteding van debouw van een watertoren met ketelgebouw, schoorsteen en dienstwoning voor de machinist. Het gemeentebestuur van Delden verleende op 21 juli 1893 vergunning, waarop in dezomer nog de werkzaamheden door de aannemers Scholten en Westenberg uitAlmelo van start konden gaan. Deze foto dateert van 4 januari 1894. Pikant detail bij de watertorenbouw: de waterleidingbuizen liepen vanafde watoren eerst naar kasteel Twickel en de kasteelboerderij, vervolgens naar de Rentmeesterij en pas aan het eind van de pijp kon de burgerij van Stad Delden schoon drinkwater tappen.