pagina 24 herfst 2003

Praktij koefeningen Expositie en boek Marie Cornelie dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824-1825 V an 27 September a.s. tot 6 januari 2004 wijdt Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag een bescheiden tentoonstelling aan deze reis. Aanleiding vormt de viering van de driehonderdste ver- jaardag van Sint-Petersburg en de verschijning van het boek: Marie Cornelie dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824-1825 door Thera Coppens en Aafke Brunt. In deze uitgave is het door Aafke Brunt ver- taalde dagboek opgenomen, dat bewaard wordt door Graaf Alfred zu Solms Sonnenwalde op Kasteel Weldam. Tal van kleine objecten vertellen het grote verhaal van de reis van Marie Cornelie in het gevolg van prinses Anna Pavlovna en haar gemaal prins Willem II en haar verblijf aan het hof van tsaar Alexander I. Naast het dag ­ boek liggen hier onder meer het schetsboek waarin Marie Cornelie paleizen, interieurs en tuinen tekende en haar Liber Amicorum met composities. In de vitrines werd plaats ingeruimd voor de geschenken van de tsaar en tsarina zoals traditionele porseleinen paaseieren en een pendule en twee inktstellen van malachiet. In een reiskasboekje tekende Marie Cornelie haar uitgaven op, zodat we weten hoeveel haarkasjmier sjaal kostte, en ook wat zij betaal- de voor het huren van een piano. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door bruiklenen van graaf Solms, de Stichting Twickel en het Koninklijk Huisarchief. Het adres van museum Meermanno Westreenianum is Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag. Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00- 17.00uur,opzaterdagenzondag van 12.00- 17.00uur. Nadere infor- matie vindt u op de site www.meermanno.nl. In het boek beschrijft Thera Coppens het leven van Marie Cornelie voor en na de avontuurlijke reis naar Sint-Petersburg. Ze schetst op levendige wijze de opwindende en bloedige geschiedenis van het Huis Romanov, die op dit punt in de historie nauw verbonden werd aan het Huis van Oranje Nassau. Het boek dat op 26 September a.s. verschijnt bij uitgeverij Meulenhoff telt 320 pagina’s. Het omvat stambomen en een register en is uitvoerig geillus- treerd met prenten, kaarten, foto’s en vele vorstenportretten. Het boek is te koop in de boekhandel en in de landgoedwinkel van Twickel. Litho van het Smolny Instituut in St. Petersburg door S.F. Galaktionoff. omstreeks 1820. Collectie: Stichting Twickel. Foto: J. Mulder, Enschede De afdeling Training & Projecten (T&P) van AOC Oost verzorgt onder meer maatwerkopleidingen voor bedrijven, actief in de sectoren voe- ding, natuur en milieu. In de sector natuur kan men een groot aantal cur- sussen volgen. Een belangrijk onder- deel van deze cursussen vormt de praktijktraining. De cursisten oefenden in het natuurpark De Breede Riet. Met een groep van tien tot twaalf cursisten wordt op verschillende loca- ties geoefend in het snoeien van laan- bomen en het werken met motorket- tingzagen en bosmaaiers. Op Twickel gebeurt dit dankzij de medewerking van bosbaas Gert Jan Roelofs en jachtopziener Hans Spijkerman. Hier kunnen de cursisten werken in een prachtige omgeving en zich in een uit- stekende sfeer bekwamen. De cursusleiders Freddy Knobben en Jos Braker zijn zeer te spreken over de medewerking die zij krijgen. “We zijn natuurlijk erg praktisch bezig tij- dens de opleiding. Dan heb je letter- lijk de ruimte nodig en die krijgen we hier op Twickel. We hopen dat we hier de komende jaren terug kunnen komen. Twickel kent schitterende praktijklocaties en het mes snijdt op deze wijze aan twee kanten, immers tijdens de praktische oefeningen dra- gen we een steentje bij aan het onder- houd van dit mooie landgoed. We zijn een groene school en vele van onze collega’s genieten ook in hun vrije tijd van Twickel”. Herman Morssinkhof coordinator Training & Projecten