pagina 24 herfst 1997

De jubileumdagen 650jaar Twickel trokken een groot aantal belangstellenden. Vooral de eerste op dag op 25 mei was een enorme publiekstrekker. De tuinen van Twickel trokken I900bezoekers. In de houtzaagmolen, de bossen en bij de demon- straties met roojvogels was de belangstelling nog veel groter. Ook de agrarische dag was een groot succes. De open dag in Dieren ondervond veel hinder van het slechte weer. Dit was jammer, vooral omdat de organisatoren zich enorm hadden ingezet en -ertotvreugde vanvele kinderen- niet voor terug deinsden een theater- groep in te schakelen. Foto M. Hermanussen.