pagina 24 herfst 1996

Op 16 oktober 1892 voer R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer de haven van New York binnen. Samen met Henry Bentinck, een broer van zijn zwager, en zijn huisknecht Gerrit ter Boo zwierf hij enkele maanden door Amerika. Via Canada, Chicago en het zuid- westen van de Verenigde Staten reisde het gezelschap naar Cuba. Een verblijf dat op Twickel zijn sporen heeft achtergelaten in de sigarenkast. Deze kast is onlangs gei ventari- seerd. De Hajenius-medewerkers Visser en Veenstra gaan in dit nummer hier uitgebreid op in. Begin 1893 verbleef de baron weer in de zuidelijke Verenigde Staten. Hij keerde terug naar St. Augustine, een kustplaats in Florida. Vandaar voer hij met een stoomboot- je naar Magnolia Springs. De baron maakte hiervan een hele reeks foto‘s. Af en toe werd hij ook zelf gefotografeerd. Op de bovenste foto zien we hem links naast de dochter van zijn Amerikaanse kennissen. Foto‘s: Huisarchief Twickel.