pagina 24 4 1998 tijdschrift

Bornerbroek Borne Hengelo Delden I N739| Beckum Hengevelde Landgoed Twickel anno 1995 Ruimtelijke aanslagen op het landgoed van 1950 lot 1995 Autosnelweg Belangrijke doorgaande gemeenteweg Provinciale weg 380 kv Hoogspannings- leiding Landgoed Twickel Bebouwing Bedrijfsterrein © Hans Mosman 19.10.98.S3 —■ — RIJKSWEG A 35 1972-1977 Sportvelden Borne (erfpacht) 1969-1995 Uitbreidingsplannen Borne 1969-1995 Uitbreidingsplannen Delden 1950-1996 Uitbreidingsplannen Hengelo 1975-1995 RIJKS 197 WEG A 4-1984 it J r; 0 380 kv Hoogspan- ningsleiding 1990 «V I JzT 1 ^ *d Bornerbroek Borne Kasteel Delden Bentelo Beckum Hengevelde Landgoed Twickel anno 2020? Ruimtelijke aanslagen op het landgoed van 1995 tot 2020 Tracevariant Noordoostelijke verbinding Toekomstig bedrijfsterrein Toekomstige woningbouwlocatie Landgoed Twickel Bebouwing Bedrijfsterrein © Hans Mosman 19.10.98.S4 Toekomstige woningbouw ­ locatie Toekomstig bedrijfsterrein Toekomstig bedrijfsterrein Trace-variant Noordoostelijke verbinding