pagina 23 zomer 2011

Tuinrondleiding met deskundige gids Pried in de turn. Het is een stuk gemakkelijker geworden om een tuinrondleiding bij te wonen. Met ingang van dit seizoen start namelijk op woensdag, vrijdag en zaterdag om 13:00 uur een ‘instap’ rondleiding achter de Landgoedwinkel. Voor slechts een euro toeslag op het tuinkaartje wandelt u met een deskundige gids een kleine ronde van ongeveer 45 minuten. Voor de meest actu- ele informatie informeert u bij de Land ­ goedwinkel of raadpleegt u de website www.twickel.nl. door het kasteel. Zij hielp mee om de rondleiders die zich na haar aandienden, te voorzien van informatie. Sinds 1993 is bezig met de beschrijving en conservering van de omvangrijke verzame- ling boeken van Twickel. Burgemeester Coudt van Hof van Twente memoreerde bij het uitreiken van de versierselen die horen bij de onderscheiding dat Barbara Leyssius door haar aanpak en enthousias- me 00k vele andere vrijwilligers van Twickel in de afgelopen jaren heeft gemotiveerd. Barbara Leyssius koninklijk onderscheiden Barbara Leyssius is koninklijk onders ­ cheiden vanwege haar vrijwilligerswerk. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Barbara Leyssius is 6en van de eerste vrij- willigers van Twickel. Zij was voorzitter van de werkgroep Historie van de afdeling van de Maatschappij tot Nut van Algemeen die op Twickel verschillende tentoonstellin- gen organiseerde. Zij was co-auteur van het boek “Twickel be- woond en bewaard" en geeft rondleidingen Barbara Leyssius wordt gefeliciteerd door oud- stichtingsvoorzitter Edzard Krudop Agenda 7 t/m 17 juni en 30 augustus t/m 9 September Kasteelarrangement Vrijdag 9 September Kasteeldag Vrienden van Twickel Zaterdag 10 September Open Monumentendag Vrijdag 16 t/m zondag 18 September Het Twickelweekend met als thema ‘Landschap’. Zondag 18 September Moestuindag Twickelweekend: i6 t/m Rondom het thema ‘Landschap’ organi- seert de Stichting Twickel een drietal da- gen met publieksactiviteiten op en om het landgoed. Het doel is om een breed Programma Vrijdag 16 September Symposium voor politiek en bestuur (op uitnodiging) Zaterdag 17 September Activiteiten voor specifiek gei zoals: • Lezingen • Excursies • Workshops o.a. voor de jeugd • Paard en Koets activiteiten 18 September 2011 publiek bekend en vertrouwd te maken met het gehele landgoed. De meeste activiteiten zullen op of rond de Twicke- lerlaan plaatsvinden. Zondag i8 September Moestuindag Vele activiteiten in en rond de moestuin met speciale aandacht voor het thema ‘Landschap’ Alle details worden op www.twickel.nl bekend gemaakt.