pagina 23 zomer 1997

Het erve de Vorger in de buurtschap Oele. Tekening: J. Bag gen. Hoe je ook je best doet, altijd laat je wel ergens een steekje vallen. Nadat archivaris Brunt, rentmeester Schimmelpenninck en Twickelvriend Hermanussen de teksten zorgvuldig hebben gecontroleerd en gecorrigeerd, denk ik dat in dit boek echt geen onjuistheid meer zal staan. Ook de fietsroutebeschrijvingen zijn door Twickelvrienden in de praktijk gecontroleerd en van com- mentaar voorzien. Ik wens iedereen veel wandel- fiets- en ruiterplezier. De watermolen de Oldemeule in Oele. Tekening: J. Baggen.