pagina 23 zomer 1996

gen aan de Twickelerlaan. Het is het laatste gebouw van het “werkcentrum” dat nog op restauratie wacht. Het gebouw zal uiterlijk zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand worden gebracht. Zo zullen de asbesthoudende golfplaten weer worden vervangen door dakpannen. De noord- en oostgevels verkeren in slechte staat. Het hout voor de nieuwe gevels ligt al klaar. Het is afkomstig van het landgoed en gezaagd in de eigen zagerij. Daama heeft het enige tijd in het water gelegen om het op milieuvriendelij- ke wijze te conserveren. Bouwplan golfclub ingediend De aanleg van de nieuwe golfbaan aan de provinciale weg naar Almelo is dankzij de extreem droge winter voor- spoedig verlopen. Voor het begin van het groeiseizoen was alles ingezaaid. Het duurt echter nog tot voorjaar 1997 voor de baan goed bespeelbaar is. Zolang heeft de nieuwe grasmat nodig om stevig genoeg te worden. In de tussen- tijd zal een nieuw clubhuis verrijzen nabij de boerderij “Pek”. Na de sloop van alle bijgebouwen resteert hiervan alleen nog de eigenlijke boerderij. Deze blijft dienst doen als stokkenloods en winkel van golfattributen. Wei krijgt dit gebouw een face-lift. Huurovereenkomst golfterrein getekend Op 15 mei vond de officiele ondertekening plaats van de huur-/opstalovereenkomst van het golfterrein. Onder toe- ziend oog van notaris Numan uit Hengelo ondertekenden delegates van de Twentsche Golfclub en de Stichting Twickel de nodige stukken in de kasteelbibliotheek. De overeenkomst voorziet in de huur van het gehele 65 ha omvattende terrein voor 50 jaar en een opstalovereen- komst voor de ondergrond van het toekomstige clubhuis. Dat de golfsport op Twickel al veel langer bekend is werd gei door een groot aantal antieke golfattri ­ buten die voor de gelegenheid van de kasteelzolder waren gehaald. Opening Twickeltuinen De jaarlijkse opening van de Twickeltuinen op Tweede Pinksterdag viel dit jaar enigszins in het water. In totaal 1050 personen passeerden de kassa. Andere jaren waren de bezoekersaantallen vaak aanzienlijk hoger. Het weer was de grote spelbreker. Toch viel er veel te genieten. Op het voorplein waren optredens van brassband “De Bazuin” uit Borne en de Folkloristische Dansgroep Ondertekening van de huurovereenkomst van het golfterrein. Zittend van links naar rechts: rentmeester Schimmelpenninck, voorzitter van de stichting Twickel Boreel, notaris Numan en de voorzitter van de Twentse Golfculb Stemerdink. De antieke golfattributen van de kasteelzolder toonden aan dat de golfsport op Twickel al eerder beoefend is. Foto: Twentse Golfclub. Midden Twenthe. In de oranjerie was een tentoonstelling ingericht van bronzen beelden uit het kasteel. Ook kon men er kennismaken met het werk van beeldhouwster Carla Rutgers. Wandeling overde Koningswegen Het Hof te Dieren was in de 17e en 18e eeuw in gebruik als jachthuis van de prinsen van Oranje. Vanuit dit huis lie- pen verschillende “koningswegen” over de Veluwe, zodat de jachtgezelschappen zich snel konden verplaatsen. Met dit uitgangspunt is onlangs een wandelroute uitge- zet. De route leidt de wandelaar over zes, negen of vijftien km wandelweg door de bossen van het Hof te Dieren, Middachten en Natuurmonumenten. Het pannekoeken- huis, de Carolinahoeve, is opgenomen in de route. De fol ­ der is verkrijgbaar bij de VVV Rheden. Park Hof te Dieren Op 11 en 12 mei was het park van het Hof te Dieren opengesteld voor het publiek. Opnieuw was er veel belangstelling. Zo’n 850 mensen maakten een rondwan- deling. Opzienbarend was een ooievaar die in het park een nestplaats heeft gekozen. A.H. Schimmelpenninck Data Vereniging Vrienden van Twickel 20 September Kasteelbezoek leden Vereniging Vrienden van Twickel, wordt nog nader aangekondigd. 7 en 14 sept. Schoningsdagen. U helpt daadwerkelijk in het veld om ongewenste opslag te verwijderen en het natuurschoon te optimaliseren. Wordt nader aangekondigd in de lokale kranten. 7 november Culturele avond met een Twentse dansgroep in de sfeervolle schaapskooi op Twickel. Nader bericht aan de leden volgt.